Engelske læger konkluderer – AKI  – de nye Biomarkører (NGAL ?) er på vej  – men hvor langt er vi?
En af sitets faste bidragydere Doctor leverede den nedennævnte artikel i går aftes.
Det er en resume af et møde holdt i Edingburg mellem ledende engelske nyrelæger og forskere (herunder Marlies Ostermann), hvor man diskuterede behandlingsformer og diagonostificering af AKI
alene indledningen fra Doc’s tekst i går er opløftende – set fra vores synspunkt
Acute kidney injury (AKI) is a common, life threatening condition associated with poor outcomes. Current NHS expenditure on AKI and its consequences is greater than for prostate, bowel and lung cancer combined. There is evidence that many patients are not well managed and 20-30% of cases are potentially avoidable. Optimal care could save up to 12,000 lives a year and produce substantial financial savings. Clear clinical guidelines on the early identification and management of patients with AKI will help to inform the effective commissioning of care for these patients
Så – mellem 40-60,000 tilfælde af AKI i UK om året – og samlede omkostninger for hospitalsvæsenet på behandling af AKI er STØRRE end tyktarms,prostata og lungekræft TILSAMMEN….
men AKI fylder ikke meget i den offentlige debat – slet ikke i forhold til bare 1 af de nævnte kræftformer
om det er fordi kræft er mere synlig – i og med at sygdommen er langvarig med rimelige behandlingsmuligheder og overlevelseschancer- (og AKI sjældent varer ret længe før døden indtræffer) eller fordi der stadigt ikke er medicinske behandlingsmuligheder er svært at sige
men det sætter endnu en gang mulighederne i perspektiv….
så mangler vi bare at nogen indfrier de løfter der er givet igennem tiden…
konklusionen er (desværre) at det endnu er for tidligt at anbefale anvendelse af biomarkører i rutine diagnostik – men man anerkender at Serum Creatinin IKKE er den rigtige måde at måle AKI på
men som det siges efterfølgende:
Der udvikles nye markører som løbende vurderes, men deres præcise rolle i diagnostificeringen og behandlingen af AKI er endnu ikke endegyldigt bevist.Så – ikke overraskende – der skal flere undersøgelser til – og – som vi jo har diskuteret herinde til hudløshed – NGAL-test bliver ikke en del af rutinediagnostik før man kan enes om HVAD der skal måles og vurderes ud fra. Igen – et universelt cut-off er første prioritet 

Som altid (næsten da) er – medicoinvestor.com først med det sidste og giver det fulde overblik over både postive som øhh – mindre positive nyheder

http://www.rcpe.ac.uk/clinical-standards/standards/uk-consensus-statement-on-management-of-acute-kidney-injury-nov-2012.pdf

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.