Hvis du har lyst til at annoncere på Medicoinvestor.com er du velkommen til at kontakte os på info@medicoinvestor.com
– Vi tilbyder konkurrencedygtige priser i følgende formater: 728×90, 160×600, 250×250 & 125×125
+ tekst-links.

If you would like to advertise on MedicoInvestor.com you are welcome to contact us at info@medicoinvestor.com
– We offer competitive prices in the following formats: 728×90, 160×600, 250×250 & 125×125
+ text-links.

 

Private donationer (som er sidens økonomiske rygrad) er også meget velkomne til understående bankkonto:

Nordea Bank Danmark

Reg: 2680 Acc: 897 322 1877

Eller benyt Paypal:

Tusind tak for jeres hidtidige og fremtidige støtte.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.