Oven på en sen fremsendelse af regnskabet (nye toner ?) har jeg fået skimmet det igår aftes.

Der er en portion blandede bolcher,  noglesøde, nogle syrlige og nogle uden smag.

Lad os tage søde først – for en gangs skyld. 3 af selskabets store aktionærer har lovet – på lånebasis – at spænde et sikkerhedsnet ud under selskabet i perioden op til en emission kan gennemføres. Med andre ord – der kommer INGEN rettede emissioner, der bliver ingen førtidig konvertering. Så de der – igennem flere år – har klandret selskabet for at gennemføre emissioner (rettede under 10%) får nu VIRKELIGT mulighed for at deltage 🙂 🙂 🙂

Der synes at være – selv blandt lærde skribenter  nogen usikkerhed om hvad det med emissionen vil betyde. Det betyder – at ALLE aktionærer – på lige vilkår – får mulighed for at tegne aktier – på baggrund af et udarbejdet FULDT prospekt der skal indeholde ALLE væsentlige oplysninger til vurdering af selskabet (formentlig udført af enten Danke eller Nordea eller Sydbank) og ikke mindst et 3 års budget. med andre ord – alle har de samme informationer.

Emissionen formodes at skulle ende med at tilføre selskabet 60-70 millioner, af de vil op til 30 millioner gå til at tilbagebetale de store aktionærer der låner selskabet penge for at selskabet kan øge aktivitetsniveauet indtil emissionen er gennemført. Der bliver med andre ord – INGEN forsinkelse i aktiviteterne selvom emisionen først gennemføres efter sommerferien

Man kan sige at selskabets 47 millioner aktier skal generere 60 milioner kroner – eller  sådan på husmands dansk – at hvis du vil opretholde din ejerandel af selskabet skal du for hver aktie du har købe for 1,5 kroner nye aktier. Du får RET (men ikke pligt) til at købe – og de ret kan du sælge. Hvad tegningsretten er værd afhænger af markedet på det tidspunkt – og hvad prospektet indeholder.

Det næste søde bolche er at de nye bestyrelse åbenbart har vist handlekraft og forlangt ændringer- disse nye vinde har ikke blæst i Carsten Lønfeldt retning – og han har så valgt at fremskynde den proces der med garanti lå i dagsordenen for den ordinære GF og er gået selv. Som aktionær kan man jo kun være glad for at CL i flere år har været en god formand – men man må på den anden side sige – at især 2012 har efterladt indtrykket af en lidt rådvild og forpjusket formand der simpelthen ikke var godt nok klædt på til at matche en egenrådig direktion. Og så har det sandt for dyden ikke været noget kønt syn at se selskabet skyde skylden på alle ulykker på Mark. Hvordan en ekstern rådgiver skal kunne være ansvarlig for det er mig en gåde….

Det syrlige drops er i den forbindelse at han har fået Marianne Weile til at forlade selskabetp – jeg er ret sikker på at det er “tak-for-sidst”handling fra CL’s side. Han har formentlig vidst at det var sidste mulighed for at påvirke MW inden hun muligvis fandt sig for godt tilrette i selskab med hhv Fuglsang (fra Novozynes) og Laura K. Vi kan så håbe på at det ikke betyder at hun har mistet interessen for selve NGAL-patentet. Ved det sidste møde med de større aktionærer sagde hun (således som jeg har fået det refereret) at hun var helt overbevist om at patentsagen ville holde…

Det mest syrlige drops er at der ingen forklaring er på at man i 2013 forventer et resultat på linie med 2012 (eller ovenikøbet lidt dårligere). Selvfølgelig vil undersøgelser studier belast resultatet (men de er ikke kvantificerede)- jeg er ikke opdateret nok på regnskabsregler til at vide om de kan aktiveres i en eller anden form eller skal tages direkte over driften – men der BURDE have været en melding om at man regner med at salget øges fra XX milioner ti YY millioner – således at det havde stået krystalklart at der var bevægelse i salgsforventningerne. Som det fremstår lige nu – ser det jo bare ud som Thea – sædvanen tro – render fra de gamle udmeldinger (så sent som i oktober ville vi være cash-flow-positive i 2012) – nu ligner det tidligst 2014. Jeg forstår godt de større aktionærer der føler sig ført godt og grundigt bag lyset af udmeldingerne – og det er nok et åbent spørgsmål om ikke der vil være krav fra manges side om en mere fuldstændig ændring af ledelsen end den vi har set med udskiftning af HELLE bestyrelsen.

Revisorforbeholdet – skyldes vel i al sin væsentlighed at der ikke er skriftlige garantier endnu( fra) på kapitaltilførslen indtil emissionen, på regnskabstidspunktet. Det kan man (sandsynligvis) et ændre.

Jeg tror at der fremadrettet kommer HELT HELT andre boller på suppen  og at bestyrelsen har taget de rigtige skridt ved at sammensætte et nyt hold – især hvis vi stadigt kan trække uofficielt på Marianne Weile’s store patentviden.

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.