Så fik vi det ventede svar i Q2-rapporten. BioPorto fortager en beskeden emission og sikrer sig et beløb på lige over 10 millioner. Hermed er såvel kapitalforhold som ekspansionsmuligheder for NGAL-testen sikret

Og hvorfor er det så godt ?

A: Kapitalgrundlaget er styrket – Egenkapitalen bliver positiv igen

B: Det er sket til en kurs cirka 20-25% HØJERE end markedsprisen den sidste månedstid

C: Med en positiv egenkapital kan man se banken i øjnene når man (forhåbentlig) skal finsniere væksten i salget til den regionale selskaber

D: Emissionen sker PÅ TRODS AF at selskabet ikke overholdt meldingen om en global aftale i første halvår, hvilket så må ses som et kraftigt signal om at man tror på dem i Q3

E: Finansiering af hhv FDA studie og (den tåbelige) Phadia ankesag er nu sikret

F: Emissionen sker til een investor.

G: Man har skaffet kapitalen i et nærmest bundfrossent marked for kapitalrejsning

H: Eksterne partnere (nuværende og kommende) kan se at aktionærerne FORTSAT bakker selskabet op

 

Nu har vis så også forklaringen på interviewet i Medwatch i starten af august – Thea ville sikre sig at alle var informeret om “Rigets tilstand” herunder at der indgåes MINDST  1 aftale i år. Vel nok for (fornuftigt nok) at undgå den sædvanlige bitching om at man er ååååhhh så ærgerlig over ikke at have fået et bud om at deltage med en emissionspris der ligger cirka 25% over det man har kunnet købe aktien til den sidste periode er der ihvertfald ingen der kan brokke sig over prisfastsættelsen.

 

 

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

2 Responses to Bioporto Q2 – emissionen skaber klarhed :)

  1. stengaard says:

    præcis – en klassisk win-win…

  2. Ja nu indsætter jeg det også lige her… Uanset om Bioporto takker ja eller nej til pengene den 17 september, så er det vel positivt?

    Hvis de takker ja, så har de fået 10 mil mere på bogen, og endnu et år til at starte salget rigtigt op.
    Hvis de takker nej gør de det nok af en årsag, såsom at de har solgt så meget at det ikke er nødvendigt med ekstra kapital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.