Chjort har sin egen youtube-kanal der på ret regelmæssig baggrund uploader videoer om dette og hint. Denne uge er fokus på BioPorto.  Der er kigget på tradingmønstre som baggrund for en eventuel rette emission. Det der er centralt at vide omkring rettede emissioner er – at de ikke kan tegnes til under markedskurs (man vælger som oftest et gennemsnit over en given periode) – og at der er et maksimum på 10% uden prospekt. HVIS man vælger at tegne UNDER markedskurs – sker det ofte(st) som fortegnings-emission (garanteret af bank/større aktionærer) hvor alle bestående aktionærer har en ret til at tegne aktier i forhold til deres besiddelse. Med større emissioner er der krav om fuldt prospekt

 

 

I videoen omtales bla. et køb via Nordea som havde en ret gunstig indvirkning på kursen, med til historien hører at køber derved fik gjort det lidt dyrere for sig selv i forbindelse med den efterfølgende emission i december (han deltog nemlig også i den) – så det er nok et eksempel på at en handling har utilsigtede konsekvenser… på det tidspunkt hvor han købte havde Thea nemlig meddelt at der var andre løsninger …hvad der så viste sig IKKE at være

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.