Mandag bragte meddelelse om en emission i BioPorto, for de der ikke har set samtlige dokumenter – er de inkluderet nedenfor

Hvad betyder dagens meddelelser – og hvorfor…

faktuelt er det således

A- BioPorto udsteder 2 millioner aktier  til kurs 5,1 og modtager 9,6 millioner kroner –  efter afholdelse af omkostninger på 600.000 hvilket iøvrigt svarer til de beregnede omkostninger til aflyste emission på kurs 7,5. Der betyder i klartekst at der går cirka 500.000 til den person/det firma der forestår emissionen

B- Emissionen har en meget kort tegningsfrist – nemlig den 6. december – men med et meget langt tilløbsstykke (faktisk siden 5. november) Der har været givet tilsagn undervejs – som BioP jo ubegribeligt nok valgte ikke at benytte sig af

C- BioPorto løber muligvis tør for penge i foråret (hvilket bl.a. begrundes udløb af konvertibelt lån – hvilket jeg synes virker mystisk al den stund af de har udløb i september 2013) hvorfor man allerede nu annoncerer en kommende emission.  Udløbet af de konvertible obligationer KAN selvfølgelig også bare betyde nye aktier – det kommer an på kursudviklingen … de kan konverteres ved kurs 6.97

D-  Den kommende emission i foråret (som jo er i næste regnskabsår) kan muligvis laves uden prospekt – alt efter hvor stor den skal være..

A giver sig selv –

og den korte tegningsfrist (B) ligeså – kassen er gabende tom – men hele forløbet siden det i første omgang stod klart for selskabet at der var problemer med indbetaling af emissionsbeløbet  kommer nok til at danne baggrund for en del diskussion. Særligt det forhold at BioPorto – modtog et bindende tilbud om en emission på kurs 4 den 11. November – men et nettoprovenu på minimum det samme som man nu henter. Perioden indtil nu har været præget af forståelig usikkerhed hos investorerne. Man kunne med andre ord have undgået 3 ugers usikkerhed og nervøsitet. Det har kostet tillid og rigtigt mange penge for aktionærerne

C kan straks give anledning til en hel del overvejelser – f.eks at BioPorto nok er ENDNU længere væk fra den cash-flow-positive drift man (indtil udgangen af Q3) stædigt (mod bedre vidende ?) har fastholdt ville være resultatet inden udgangen af 2012. Det skyldes sandsynligvis at man har måttet opgive den form for distributionsaftaler – man ellers – mange gange – har fortalt investorer at man ville indgå – hvor start-order var en del af økonomien, subsidiært betaling for indgåelse af aftalen. Det efterlader jo unægteligt en med nogen usikkerhed om hvorvidt selskabets CEO egentlig er i stand til korrekt at vurdere hvilke aftaler det er muligt at indgå… eller for den sags skyld kvalificeret kan bedømme tidsforløb af tidsprocesser der angiveligt skal medføre Bulk-salg. De penge der kommer ind fra emissionen skal nu bl.a. bruges til den løbende drift og ny kliniske forsøg fremgår det :

Provenuet vil blive anvendt til selskabets løbende drift og igangsættelse af nye kliniske studier med henblik på registrering af The NGAL TestTM i USA.

Det er så de samme forsøg man fik penge til ved emissionen i 2011

Vi er så nu muligvis også langt fra de løfter om positiv drift og stærkt stigende salg – som vi tidligere har fået oplyst fra BioPorto, selvom det jo også bare kan være at man vil være ekstra polstret. En helt tredje variant er at man vil have en strategisk partner ind – som muligvis vil forholde sig mindre kritisk til det forløb som ledelsen har sendt alle aktionærer igennem i år…

BioPorto forventer i løbet af første kvartal 2013 at indgå aftale med en enkelt større investor omkring yderligere finansiering i 2013 og 2014. Der skal i de kommende år igangsættes væsentlige aktiviteter, herunder kliniske studier, med henblik på at underbygge BioPortos og BioPortos partneres markedsføring af The NGAL Test. Selskabet kan med nævnte aftale desuden sikre finansiering af alle nuværende gældsforpligtelser, herunder konvertibel gæld.

Det der især fremgår – hmmm – interessevækkende er at man åbenbart ved HVOR mange penge man vil få ind med den nye aftale – og at en enkelt investor åbenbart er taget i ed – der står ikke “vil kunne” eller “muligvis/sandsynligvis/stræber efter/ forventer at” der står KAN…. men – inden man konkludere alt for meget så har historien jo selvfølgelig lært os at Bioporto’sk er et temmeligt elastisk sprog – således bare inden for det sidste år er at der sket det at:  distributionsaftaler kan blive til salgssamarbejde uden at selskabet mener at det er problematisk, globale distributionsaftaler kan blive til regionale licensaftaler – og 2. kvartal kan strækkes meget langt, cashflow-positiv drift kan blive til et forøget driftsunderskud, og stigende salg kan fuldstændigt udeblive….

Men – når det så er sagt – så er det da glædeligt at man tager kapital ind fra de eksisterende aktionærer – “slænget” som de jo kaldes—- langt de fleste af største aktionærer har jo deres poster fra tidligere emissioner. Og de bakker – efter det jeg har fået oplyst – fortsat op om projektet (ihvertfald til den kurs de mener er aftalt – nemlig 4) – således at de brokhoveder der jo IKKE har tegnet på emissionerne også har et selskab de kan være aktionærer i fremover.

Iøvrigt interessant at kunne læse at det nu er DYD at der tegnes under børskursen – mange af de samme der lovpriser det i dag – var tilsvarende forargede da en uforudset begivenhed flyttede handelskursen over emissionskursen ved tidligere lejlighed … Den aftalte emission (der blev aflyst) kurs på 7,5 var iøvrigt også dikteret af selskabet (just for the record) – ingen synes at undre sig over at det nu åbenlyst skal være 30% billigere at tegne aktier EFTER indgåelse af samarbejder med to af verdens største diagnostiske selskaber…

Nå – hvorom alting er – pengene kommer – det er næsten så sikkert som Amen i Kirken – jeg vil tro at der et eller andet sted i mørket nok er en et betinget/ubetinget tilsagn om at vill tage de aktier der ikke måtte blive tegnede – muligvis så løst formuleret at det ikke skal betegnes som “garanteret”; men derudover er der efterfølgende en del løse ender der skal diskuteres – det er jo stadigt kun 5% der skal til for at indkalde til en X-GF…. hvis ellers jeg husker vedtægterne rigtigt…. for jeg kan simpelthen ikke se hvordan man kan have tillid til at selskabet selv magter at løse opgaverne med det til tider næsten bizarre forløb det her har haft – det er for mig at se et resultat at den besynderlighed at man har en bestyrelse der er udpeget af direktionen og ikke omvendt. Den fungerer tilsyneladende kun som rent Gummistempel.  Kuriosum – da dokumenterne blev downloadet dukkede der en anden tekst op – Generalforsamlingsprotokollat…. tjah – hvem ved ?  det virker på mig symptomatisk at bestyrelseserklæringerne er underskreven 4 forskellige steder – så selv det så kristisk bestyrelsesmøde – mellem bestyrelsesmedlemmer alle bosat i Københavns området foregår åbenbart som telefonmøde…. nederst mail fra Bioporto til en lang række aktionærer:

25 meddelelse 03.12.2012

Bestyrelsesreferat

Bestyrelseserklæring

Tegningsblanket

 

Fra: Christina Thomsen [mailto:ct@bioporto.com]
Sendt: 3. december 2012
Til:
Emne: Kontant rettet emission – tegningsmateriale

 

Kære

 

BioPorto A/S har dags dato offentliggjort meddelelse om, at bestyrelsen har besluttet at forhøje aktiekapitalen ved en kontant rettet emission.

Udbuddet af aktier er rettet mod større eller særligt interesserede institutionelle og private aktionærer. Tegningsperioden og indbetalingsfristen løber indtil den 6. december 2012, medmindre BioPortos bestyrelse træffer beslutning om at indstille tegningen før periodens udløb. Tegningsperioden er kort og vi vil derfor sætte stor pris på en hurtig tilbagemelding.

Vedlagt finder De nærmere information om den rettede emission samt en tegningsblanket, som skal benyttes såfremt De ønsker at deltage i udstedelsen. Endvidere er vedlagt revisorerklæring, beslutning om kapitalforhøjelse ved rettet emission, jf. referat af bestyrelsesmøde af 3. december 2012 og bestyrelseserklæringer. Relevante dokumenter såsom kvartalsrapport for Q3,årsrapport for 2011,  selskabets vedtægter  og øvrige selskabsmeddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.bioporto.com og kan fremsendes efter anmodning.

 

De er naturligvis også velkommen til at kontakte selskabet med evt. spørgsmål, ved henvendelse til IR ansvarlig Christina Thomsen eller CFO Frank Harder.

Med venlig hilsen

Thea Olesen
CEO

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

2 Responses to Emissionen i BioPorto den 6.12.2012 lidt betragtninger

 1. Stengaard says:

  for mig at se – er den løsning vi nu har fået præsenteret ikke på nogen måde bedre end den vi kunne have fået den 11. november (selvfølgelig er der 0,5 million aktier mindre). Den er så iøvrigt – i parantes bemærket – hellrr ikke eksekveret endnu.

  MEN vi har skullet døjes med usikkerheden i 3 uger. 3 uger hvor den største positive nyhed for selskabet i årevis kun næsten har kunnet føre kursen o til det niveau den havde før katastrofe FM'en.

  Det er ikke alene ringe – det er HELT UMÅDELIGT RINGE !!!! Og man kan kun bifalde Hegu's generelle betragtninger om ledelser der tilsyneladende fuldstændigt har glemt for hvis penge man er ansat – og for hvem man skal arbejde.

  DEt ændrer selvfølgelig ikke på at produktet er fabelagtigt – og at det berettiget skaber interesse hos de største diagnostiske selskaber i verden – men hel frameworket omkring fremstår ualmindeligt forpjusket.

  Når selskabet nu selv iøvrigt skal skrive til alle aktionærerne (der er sgu ingen aktiv opsøgning af investorer i det – vi er præsenteret for- det er en selektering fra Aktiebogen) – hvem I alverden skal så have 500.000 kroner for det ? …

 2. DrueAgurken says:

  Min umiddelbare tanke idag var: fint, fint. De får nogen penge ind, og noget tyder på at de har en pengestærk ven i baghånden som vil bidrage med den kapital som bliver nødvendig i 2013-2014 for at drive salget frem. Sikkerhed med andre ord.

  Men ved eftertanke er det kun acceptabelt for den "nye" investor som kan se fordel i at kursen er på et tåleligt niveau for en lang 5-10 års investering, med udsigt til triggers i form af præsentation af den pengestærke ven, og et muligt begyndende salg i 2013 som de forventer. For sammenholdt med de seneste informationer er jeg stadig positiv på at salget tager fart i 2013, og at de kan forvente at få en stigende bundlinje, som dog formentlig skal paces med hjælp fra den nye indskyder, hvorfor at overskud nok lader vente på sig. (Forventer rent ud sagt at omkostningerne skal voldsomt i vejret for at få salget losset igang)

  Men jeg og mange andre har altså haft aktien siden 2006, og er I tidens løb blevet lovet mangt og meget, og har på baggrund heraf selv bidraget med at skabe den aktionærinteresse som har gjort at selskabet igennem årene har kunne rejse den ene kapital efter den anden.

  Men jeg gider ikke vente 5 år mere. Jeg vil have valuta for min investering, som hvis jeg skal indrømme det, er blevet voldsomt decimeret i størrelse over årene. Det er jo ikke fordi at der har flydt en strøm af kursstigninger eller aktieudbytter man har kunne smide ned i rentehullet.

  (og før nogen går bananas med "man skal ikke købe for lånte penge man ikke har råd til at afdrage på" så må jeg indvende at det heller ikke er tilfældet, men som så mange andre har jeg både gæld og kapital. Jeg kunne godt lade de to ting ophæve hinanden og indfinde mig med den virkelige verden.)

  Så mine 2'cents er, at casen for den helt, helt, helt, helt tålmodige, eller den helt nye stadig er god. For den gamle i gårde er det sgu skidt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.