På given foranledning – får indlægget lige en Make-over.

Det stammer fra chatten den 12.11.12 om aftenen og er en reaktion på oplysningerne i selskabsmeddelelsen om Q3 – omkring den finansielle situation.

Der er ikke  fjernet noget fra det JEG har skrevet  (tværtom) men tilføjet oplysninger om en tredje investorgruppering der OGSÅ har kontaktet BioPorto – som jeg har hørt om i dag (15/11) . Denne gruppering har dog ikke været længere end en præsentation af nogle rammebetingelser – fordi BioPorto valgte ikke at tage det arrangerede møde… For ikke at andre skal få “æren” (høh-høh) så har jeg bortredigeret de andres kommentarer…

uddraget starter her:

Hver dag er – som I ved – en Fest… nå – men nu er jeg jo gået over til at tage fløjlshandskerne af – sådan delvist da…

BioPorto sagde i sidste uge nej til 10 millioner kroner fra nogle navngivne investorer på kurs 4

BioPorto sagde også nej til en anden aktionærkreds til et tilbud om både 10 millioner på kurs 3,5 og et tilsvarende beløb i en erhvervsobligation

Så konklusionen må være at de vil have en højere kurs end de  4 – eller at de har sikret sig finansiering på anden måde – eller tertiært at de er MEGET sikre på at der er alternative finansiering…

For iøvrigt lige – endnu en gang – at aflive noget af det sludder man har kunnet læse – BioP kan ikke lave en emission på over 10% UDEN fuldt prospekt – det betyder at alt det ævl der har stået om at skulle lave større emissioner ikke har haft en Kinamands-chance for at blive gennemført – for der har været så penge i kassen når BioP har “krøbet til korset” at man ikke har kunnet nå det. Det man derimod kan bebrejde BioP omkring emissioner – er at de ikke udnyttede de 10% fuldt og helt sidste år – men kun valgte en delvis emission på 6,5%.

MEN – på den anden side – er der jo hver gang der HAR været emission masser der brokker sig over udvanding

Man kan – efter have læst dagens meddelse om det indledende samarbejde med Roche – der åbenbart blev bekendtgjort internt i Roche i september –  heller ikke undgå at sidde med en – hmmm – overvejelse – om at en offentliggørelse fra BioP’s side havde givet et helt andet forløb end det meget uskønne vi har set den sidste uges tid. Spørg jer selv hvad det havde gjort ved kursen og tilliden til et selskab – der lod andet kvartal strække sig ind i august. det er skammeligt…

Om det havde ændret på den tegnede emission fra august på 7,5 er ihvertfald en mulighed. Til gengæld valgte selskabet – efter ikke at have holdt sine egne udmeldinger og deadlines – at hænge andre navngivne personer ud – som ihvertfald ikke har været bedre stillede mht opfyldelse af aftalerne ved BioP’s bevidste ikke-informeren..

Det store spørgsmål er vel 🙂 Hvad så nu ?

jeg ved at man sagde nej til 10 millioner i sidste uge på kurs 4. For et selskab der oplyser man er i kritisk økonomisk situation er det temmelig usædvanligt – ikke ?

et enkelt hævet øjenbryn synes jeg godt man kan forvente som en rimelig reaktion hvis det skulle vise sig at være sådan…

De må åbenbart mene de kan få bedre bud end 10 millioner på kurs 4.. Som sagt – fløjlshandskerne er pillet af…jeg bliver halvdårlig når man læser at vi skylder investorerne dit og dat – og man så vælger at IKKE fortælle det VÆSENTLIGE – nemlig a: samarbejde med Roche om testen (der burde have givet en FM)  B:  at man har modtaget konkrete tilbud om emission

tilføjelse torsdag 15/11   : j

Jeg forstår godt nervøsiteten når man ser kursudviklingen – især den drastiske i dag – og forløbet siden FM’en om det aflyste emission – MEN jeg ser ikke nogle dommedagsscenarier udspille sig. Og det begrunder jeg både på det konkrete bud om 10 millioner på kurs 4 – og det andet bud om 10 millioner på kurs 3,5 suppleret med obligationer, samt at selskabet valgte ikke at holde møde med en tredje gruppe omkring finansiering.    Det jeg har fået oplyst fra den 3dje gruppe er  at der skulle tales om – (forudsat at det er korrekt gengivet fra dem) – minder om de to andre skitserede løsninger – dog men tilføjelse om nogle personændringer. Og inden konspirationsdyrkerne nu falder over mig – den gruppe er – ligesom den anden gruppe –  ikke tilknyttet den såkaldte Korral-sfære.

Så – i klartekst – BioP har en til en vished grænsende formodning om at man kan lukke det her på en anden måde. Det kan så ske ved en rettet emission mod en industriel spiller – f.eks. en mulig regional distributør – eller en af de globale distributører – f.eks. i form at en “initial-ordre” i samme størrelsesordre som de tilbudte beløb –  og en aftale. For det sidste taler at de HELLER ingen interesse har i en konkurs hvor rettighederne til patentet pludselig kan synes langt væk-det kan så ske enten ved en emission, eller et lån der sikrer likviditeten

Og – jeg skal være den første til at være sur over forløbet – der er ikke megen tvivl hos mig om at Thea er klog nok til at have en sikker løsning på problemet da hun siger nej til de tilbud der lå.
så “Ro på Mulle..” (så må man håbe det ikke bliver famous last words…)
jeg skylder nok lige at sige at gruppe 1 repræsenterer mellem 11-13% af selskabet og den tredje gruppe mellem 7-9% … den anden (dem med kombiløsningen) ved jeg ikke præcist hvor mange procent repræsenterer
på den ene side er jeg flintrende ligeglad med hvem der kommer med pengene –
men  hvis man ikke har en markant bedre model på bordet end det man fik på de 10 millioner til kurs 4 – kan du jo starte med at spørge dig selv, om en CEO – der stort set selv har udpeget bestyrelsen (undtagen Marianne Weile) nu OGSÅ skal bestemme hvem der skal være aktionærer ? eller man skal lade markedet gøre det ? Og når man har tygget færdig på den så kan man så spørge sig selv om (hvis man tilhører gruppe 2) hvorfor det er så vigtigt at få lagt afstand til den aktionærkreds der har stået for langt den største del af finansieringen igennem tiden…
Føler man i selskabet et pres m.h.t. resulatater man gentagne gange har stillet i udsigt ? tjah – der er ikke megen glæde over nedjusteringen skal jeg hilse og sige…
man har så til gengæld muligvis brugt en uge – hvor alle aktionærerne er holdt i delvis uvidenhed – på at strikke en løsning sammen der foreløbigt har kostet de eksisterede aktionærer temmeligt dyrt...
så man må HÅBE at det ikke bare er en copycat-emission af det der var på bordet sidste onsdag
for så falder der brænde ned…
stengård

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

One Response to Finansiering af den fremtidige drift i Bioporto. Et enigma.

  1. Stengaard says:

    chatuddrag onsdag 21/11aften ;

    hvis man kan anvende almindelig deduktiv tankegang – så ja…BioPorto har en aftale Hvorfor skulle man ellers sige nej til de konkrete bud man har fået ? At det så tager cirka 14 dage (foreløbig) fra den melding til investorerne (gruppe 1) kan efter min mening kun skyldes at der er nogle specifikke forhold der skal klargøres – det kan være due dilligence eller lignende, men der er ikke – i mit sind – ret meget tvivl om at likviditeten er sikret (med mindre aftalen af en eller anden uvis grund falder til jorden) – i så fald må man jo formode at BioPorto vender tilbage til de der gav tilsagn.

    Men jeg kan godt forestille mig at de vil kræve noget ekstra hvis det skulle være tilfældet, Det kan være sikkerhed (transport) i rettigheder – som modydelse for obligationer, eller styrkelse af de ledelsesmæssige ressourcer

    så der er sådan set ikke noget ændret i forhold til mit skriv – måske bortset fra at jeg er blevet mere overbevist om at det ikke er en traditionel emission til en investorgruppe – men at løsningen på en eller anden måde kobles sammen med enten nye investorer på 10% (formentlig udenlandske) eller en ny regional distributør – eller den store forkromede aftale (Orthro/Siemens/Roche/Radiometer=BeckmannCoulter=Danaher)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.