Gemmab og deres partner GSK meddelte i onsdags om positive data fra et phase II studie med Arzerra i kombination med Bendamustin. Ser man på disse data er det især frontline dataene der er spændende (der blev både testet frontline og recidiverede patienter). Her blev opnået en complet respons (CR) på 43%. Dette er data der klart overgår konkurrenten Ritxuan sammen med Bendamusin mod førstelinje CLL behandling.

Det vi nu venter på er i maj/juni at få rapporteret phase III data for Arzerra mod frontlinje CLL. Disse data vil potentielt føre til label udvidelse i midten af 2014, hvilket vil være med til at sikre en betydelig uptake i Genmabs royalty fra Arzerra.

Herudover kommer der 4 phase III data i 2014 fra Arzerra, herunder de vigtige DLBLC og CLL maintaince data.

—————————–

Selskabsmeddelelse

  • Samlet responsrate på 95% og komplet responsrate på 43% hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi
  • Samlet responsrate på 74% og komplet responsrate på 11% hos patienter med recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi
  • Behandlingen var veltolereret: 87% af patienterne gennemførte hele behandlingsforløbet  

København, Danmark; 1. maj 2013 — Genmab A/S (OMX: GEN) har i dag offentliggjort top-line resultater fra et fase II studie med ofatumumab i kombination med bendamustin til behandling af patienter med ubehandlet eller recidiverende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Der blev behandlet i alt 97 patienter i studiet og 87% af patienterne gennemførte hele behandlingsforløbet bestående af 6 behandlingsserier. Studiets patientpopulation bestod af 44 patienter med ubehandlet CLL og 53 patienter med recidiverende CLL. Patienterne med ubehandlet CLL opnåede en samlet responsrate (ORR) 95%, og de opnåede en komplet responsrate (CR) på 43%. Patienterne med recidiverende CLL opnåede en ORR 74% og en CR på 11%. Behandling med ofatumumab og bendamustin var veltolereret hos patienterne i studiet. De hyppigst forekommende bivirkninger (>20% af patienterne) var neutropeni, kvalme, udslæt, feber og trombocytopeni.

“Disse data viser opløftende klinisk respons hos patienter behandlet med ofatumumab plus bendamustin, som er en almindelig anvendt form for kemoterapi, både i ubehandlet og recidiverende CLL. Dette er blot det første sæt af de væsentlige data, som vi forventer at rapportere for ofatumumab i løbet af de kommende 15 måneder. Data fra fem pivotalstudier forventes i løbet af denne periode, herunder resultater fra et fase III studie med ofatumumab som førstelinjebehandling af CLL i første halvår 2013,” udtaler Jan van de Winkel, ph.d., Chief Executive Officer hos Genmab.

Om undersøgelsen Dette fase II studie inkluderer patienter, som havde ubehandlet og recidiverende CLL. Patienterne i studiet blev behandlet i maksimalt 6 behandlingsserier. Alle deltagerne fik 3 serier med ofatumumab plus bendamustin og blev udvalgt til yderligere behandlingsserier afhængigt af deres respons på behandlingen. Studiets primære formål var at evaluere den samlede responsrate i to patientpopulationer: patienter med ubehandlet CLL og patienter med recidiverende CLL, som blev behandlet med ofatumumab plus bendamustin. Responsraten blev bedømt af investigatorerne i henhold til guidelines fra International Workshop for Chronic Lymphocytic Leukaemia (IWCLL) opdateret på basis af National Cancer Institute-sponsored Working Group (NCIWG) guidelines.

Om kronisk lymfatisk leukæmi CLL er den mest almindelige form for leukæmi blandt voksne. På baggrund af estimater fra American Cancer Society ventes der i 2013 flere end 15.680 nye tilfælde af CLL og over 4.580 dødsfald alene i USA. Der findes ingen helbredelse for sygdommen.

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.