Jeg er begyndt at interessere mig en del for Exiqon. Deraf har jeg lige stillet deres CFO lidt indledende spørgsmål for at komme dybere ind i casen. Jeg har valgt at poste hans svar nedenfor (og lad det være sagt med det samme, den IR service Exiqon her leverer på 10 minutter distancerer den BioPorto har leveret/ikke leveret de sidste 2-3 år !!!!!!):

——————————————————————————-

Tak for din interesse.

 

Til dine spørgsmål:

 

Ad. 1) Exiqons gross margins afhænger endnu meget af sammensætningen af vores omsætning, herunder især den relative andel af licensindtægter og indtægter fra kontraktsforskning, og selvfølgelig volumen på vores produktsalg som fylder stadig mere af vores samlede omsætning. Vores udmeldte langsigtede mål er at opnå gross margins på 65-70% og det vil gradvis kunne realiseres som en effekt af øget volumen i produktsalget. Vores interne produktionskapacitet understøtter således flere gange nuværende produktsalg. Om 2-3år vil vores omkostninger til royalties reduceres pga af udløb af PCR patenterne som vi – blandt få selskaber i verden – har opnået licens, hvorfor vi kan sælge og markedsføre qPCR produkter. Gevinsten ved patentudløb vil kunne modsvares af et prispres pga øget konkurrence – i hvert fald er det en spekulation som høres i markedet. Vi har historisk positioneret vores produkter på kvalitet til en ’premium’ pris og det er der pt. ikke planer om at ændre.

 

Ad 2) Vi har to test under udvikling til inden for tarmkræft;

 

i)             en blodbaseret test til brug for tidlig opdagelse, hvor vi i forbindelse med vores tredje kvartalsmeddelelse gav følgende update:

 

”De hospitaler, som Exiqon samarbejder med på selskabets program for tidlig opdagelse af tarmkræft, har rapporteret, at de første kliniske prøver til det prospektive studie er klar til profilering i begyndelsen af januar 2013. Ved udgangen af tredje kvartal 2012 var mere end 4.300 patienter rekrutteret til det planlagte prospektive forsøg. Rekrutteringen forventes afsluttet ved udgangen af november 2012 – og vil udgøre ca. 5.000 patienter i alt. De første prøver vil være klar til profilering i begyndelsen af januar 2013 og fuldt klinisk datasæt forventes at være klar til frigivelse senest 1. april 2013. Offentliggørelse af data forventes ultimo september 2013. ”

 

ii)            en vævsbaseret test til analyse af risikoen for tilbagefald af tyktarmskræft i stadie II patienter, hvor vi i forbindelse med vores tredje kvartalsmeddelelse gav følgende update:

 

”Exiqon forventer at offentliggøre data fra selskabets program om risikoen for tilbagevendende stadie II tyktarmskræft ved hjælp af selskabets microRNA qPCR system inden for få måneder.”

 

Det er for tidligt at sige, hvilke selskaber kunne være interesseret i et kommercielt partnerskab, hvis data viser sig at understøtte en test, men i princippet er der ikke begrænsninger. Validerede biomarkører – ’content’ har potentielt stor værdi når de er baseret på qPCR teknologien som er anderkendt verden over og en accepteret teknologiplatform i klinisk sammenhæng. Vi er endnu ikke der, hvor vi har en valideret biomarkørprofil, og der er fortsat en risiko for at vi ikke opnår validerede biomarkørprofiler i de igangværende projekter. Der er derfor heler endnu ikke truffet beslutning om strategien for kommercialisering af de enkelte projekter, og en eksklusiv aftale er fortsat en mulighed, hvis vi kan opnå det nødvendige engagement fra en tredjepart, herunder betaling af ’sunk cost’ som upfront. Og distributørmodellen er et validt alternativ, hvad enten det er som eksklusiv eller ikke-eksklusiv aftale.

 

Vores diagnostiske projekter har allerede haft stor værdi for vores Life Sciences forretning, hvor de foreløbige resultater som er offentliggjort tjener som applikationshistorier som er med til at øge efterspørgslen på vores qPCR platform til forskningsbrug. Det afgørende, er at vi har en platform til biomarkør detektion som er klinik anderkendt, hvorfor det forventeligt er et spørgsmål om tid førend vi –  eller vores kunder – identificerer den første validerede miRNA biomarkørprofil.  Ønsker vores kunder at kommercialiserer egne biomarkørprofiler på grundlag af Exiqons qPCR platform vil det kræve en særskilt licens og dermed har vi på sigt en potentiel upside efterhånden som vores kunder får succes med deres egen produktudvikling på grundlag af Exiqons platform.

Lad mig blot vide, hvis du har yderligere spørgsmål

Med venlig hilsen Exiqon A/S

Hans Henrik Chrois Christensen, CFO

—————————————————————————————

Tak skal du have.

Mht til gross margins er det rigtigt, vi er godt på vej – og vi behøver ikke vokse meget for at nå i mål. Når jeg ikke kan give dig et mere konkret bud på, hvornår vi er i mål skyldes det alene, vi ikke har meldt nogen tidsfrist ud til markedet.

Det er rigtig set, at vi ikke har behov for større anlægsinvesteringer eller kapitalbindinger til arbejdskapital; vi har netop skruet forretningsmodellen sådan sammen, at kravet til arbejdskapital er minimalt. Der er ikke truffet beslutning om udbyttepolitik og spørgsmålet vil forventeligt blive taget op på generalforsamlingen når det bliver aktuelt.

Aftalen med Takara skal styrke vores ’ROW-salg; altså salget i ’rest of world’ som primært er Asien. Vi har endnu ikke offentliggjort forventninger til 2013, så jeg kan desværre ikke kommenterer på salgsforventninger til året.

Vores marginer er mindre ved distributørsalg fordi vores transferpris til distributøren – som også skal tjene penge – er mindre end ved salg direkte til end-user. De faktiske transfer priser er ikke offentlige. Typisk vil en transferpris til distributør dog være ca. 30% mindre end end-user prisen. Afvejningen er derfor altid, hvorvidt vi skal gå selv eller via distributør. I Asien står Takara meget stærkt med et komplementært produktudbud, hvorfor valget faldt på dem da de har mulighed for at understøtte salget lokalt, oversætter og vedligeholder alt salgsmateriale til lokale sprog, mv., hvilket de kommende år forventeligt vil kompensere for de lavere salgspriser gennem øget salg. På sigt kan det vise sig relevant at gå selv.

 

Med venlig hilsen Exiqon A/S

Hans Henrik Chrois Christensen, CFO

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.