Hegu
(

)

5:10 PM
this is

gennemgang af de slides der er i præsentationen (som forudsættes bekendt)
Adman er en Finke…
Admin skulle der stå…
slide forbedret dIagnostik gennemgås mere detaljeret –
distribution via Siemens/Roche/Beckmann/Orthro
målet er at nå ud til de større leverandører
– men da de er langsomme at starte – så er det i perioden indtil det sker – etableret et større distributørnetværk
af lokale-nationale distributører der er mere agile og kan bryde isen og tjene nogle penge i en introfase
samarbejde med instrumentleverandører foregår  fra dialog til selskaberne tager testen ind under eget navn (brand)
validering er bedt i samarbejde med instrumentleverandøren – både fordi den så er klokkeklar og mere bred
efter validering taler man så om HVAd testen kan anvendes til – det er det niveau man har opnået hos Roche
næste step – som er en anbefaling – er det man har opnået med siemens
det er et ret stort skridt for Siemens – fordi det er en tredjeparts-test
næste step er at selskabet selv bliver lageførende – (dunke) en slags cobranding
og det ultimative step er at de s´distribuerer i deres eget navn
Hegu
(

)

5:20 PM
this is

foskellen på Siemens Advia 1800 og Advia 2400 er antallet af test der kan køres i timen – der er ingen præmie for at regne ud for hvad det så står for 🙂
Thea oplyser at der et begyndende salg til rutinemæssig brug af testen
fordelene for BioPorto er en endossering/blåstempling af testen via Siemens
fordelene er opgså en understøttelse af IP-rettighederne
Siemens kan så på deres side sige at man kan levere et fuldt sæt test (offentligt udbud)
siemens har flere serier – og dem arbejder man også med – POC-systemerne kræver heterogen test – og de skal først udvikles
FDA- referencestudiet færdiggøres inden endelig ansøgning til FDA
når det er færdiggjort – skal man lave et klinisk studie – BioP vil gerne have et så kort klinisk forløb som muligt (på 3 hospitaler) – man har nu identificeret hvem man gerne vil lave studiet med
opstart og retsen af sliden er ikke sat i gang endnu
Men FDA har været meget positiv ifølge thea
Reimbursement – (tildeling af tilskud)
Hegu
(

)

5:29 PM
this is

Tjekkiet er længst – I England har Nice (som er et anbealingsorgan) anerkendt at der er behov for en nyreskademarkør
Kina – man er holdt op med at vente på Abbott og kører nu “solo” med deres kinesiske partnere
Hegu
(

)

5:30 PM
this is

regner stadigt med at det sker i 2013 i Kina
Man er godt unterwegs med Beckmanns nye flagskib AU5800 (kendt af MedicoInvestor afficionados)
Abbott har man færdiggjort test til begge Abbotts to serier
Man er i gang med (efterfølgende) at få testen vaideret på hvert enkelt hospital
behov for yderligere studier – der mangler præcise sundhedsøkonomiske studier
der mangler analyser/vejledninger/vurderinger før man er kommet i mål
der findes pt ingen steder en sikker cost/benefit analyse – i sagens natur – fordi man ikke anvender estetn i rutinediagnostikken endnu
Abbott har lavet to teoretiske analyser – men de er som sagt teoretiske. Man vil kunne bruge Tjekkiet som geregningsgrundlag
som nævnt i vores gennemgang af distributørmødet er der tjekkske læger der anvender NGAL rutinemæssigt
en læge bruger det til test af antikiotikareaktioner
NGAl testen bruges også som “udskrivningstest” – er der en nyreskade vi har overset …
status markedet
I alng tid endnu behov for flere studier – behob
behov for flere analyser/srudier – so de regionale/lokale distributører er i gang med
alng = lang
USA – afventer FDA – og det vil sige flere år endnu (det sidste er min tilføjelse)
BRIKlandene forventer man hurtigere salg i
IP-rettigheder
det kende de fleste af os vel status på…
do vil man lige nævne KINA som værende supergodt – fordi man er begyndt at interessere sig for rettigheder – herunder blokade af andre test
Prometheus afgørelse er en udfordring for USA
principielt betyder afgørelsen at man dårligt kan patentere alle diagnosticere
man er dog ved at finde en måde at omformulere ansøgningerne for at imødekomme USA
i den forbindelse er det vigtigt at vide at det ikke er BioP – men ALLE diagnostsiske selskaber der rammes
stadig fortrøstningsfuld med hensyn til regneegenskaberne hos det nye EPO-board
(man satser på at det kun er BioP der ikke kan regne :):) )
andelen af homogen test er reduceret lidt i forhold til det jeg hukser – men udgør vel cirka 60% – sådan set herfra..
hukser = husker
vi ved ikke hvor langt IL er med udviklingen af deres test – og IL er ikke særligt meddelssomme
kapitalforhold – ny investor på 25 mio skal bruges til øget markedsføring, flere studier og FDA
hegu retter – der skal stå investorER !!!!
jeg retter mig efter ham 🙂
så er der Q&A…
Hegu
(

)

5:50 PM
this is

Michael Voss spørger til den forfejlede emission – Thea oplyser at der bliver rettet et krav mod de to investorer
Q- hvordan forklarer man forskellen på udmeldinger og realiteter
A: det går mere trægt – og vi er overraskede over det tager ret lang td i Kina
Tjekkiet reimbursemnet er også kommet senere end forventet
i det hele taget har man skubbet sagsforventningerne – fordi efterspørgslen har været mindre end forventet
Q- havd skal pengen bruges til
sikkerhed for de konvertible obligationer, FDA studie
Q – hvor lang tid skal vi forvente der går før Roche/Siemens hopper op til næste step
A: det er svært at sige – helst ingen meldinger om det
Q: hvad er det begyndede salg –
A: Studier primært ikke rutinediagnostik
Q Er Marks indflydelse på BioP ?
A: Mark’s indflydelse er ifølge Thea’s oplysninger for nedadgående
A Thea mener at de eksisterende større aktionærer placerer ansvaret for fadøæserne i efteråret hos Mark
(min personlige kommentar – det oplever jeg så ikke)
Hegu
(

)

5:59 PM
this is

Q: Hvorfor ikke indgå en afatle med Abbott ?
A: Thea mener ikke at det er verdens letteste selskab at forhandle med
historein taler ifølge Thea mod at kunne indgå en aftale med Abbott – selv om det ville være opportunt
Q: Kan Abbott ikke bare lave en Klon ?
A: nej – så let er det ikke…
Q: Hvorfor køber Abbott ikke bare BioP hvis nu produktet er så genialt ?
A: Vores forventninger er at der er en del selskaber der interesserer sig for nyreskadediagnostik – vi tror at Abbbott er usikre på om der vil komme et modbud
og at de derfor ikke vil åbne ballet
ndrs
(

)

6:03 PM
this is

(damn, ndrs’ kommentar=
Hegu
(

)

6:04 PM
this is

ydermere vil siemens og Roche måske gøre en indsats for at forhindre Abbott
Q markedsmulighederne er åbenbart store – hvorfor sker det så så langsomt ?
A: sålænge Siemens og Rocjhe kan tilbyde testen – så har de ikke så travlt – ting tager tid.
Siemens Rocj´hes kvalitetssikring er enormt omhyggelig
Q – mange opgaver – lang horisont – hvornå skal der fundes igen ?  Der savnes en strategi der sikrer likviditeten på den lidt længere bane – hvem lægger strategien for funding
Der mangler tillid til at pengene kan skaffes
A: Thea – er ikke enig i at der mangler kompetencer og strategi for funding
det er kommet lidt bag på dem at det var svært at skaffe peneg denen gang
Hegu
(

)

6:10 PM
this is

Mark bliver nævnt som hovedproblemet – og Thea mener at det er medvirkende til at det har været svært at skaffe penge.
Hegu
(

)

6:14 PM
this is

Q -hvordan med de 25 mio
vi regner stadigt med at kunne meddele det i forhold til Fondsbørsmeddelelsen
Q forskellen på de to marikanske studier
A referncestudiet er fastlæggelse af normaltniveauet
A det kliniske studie tager længere
referencestudiet er 200 patienter
de kliniske studie er ikke helt fastlagt –
Q- er der enighed om endpoint
A – man regner ed det er accuracy
Hegu
(

)

6:19 PM
this is

Q – afvisning i US ?
A: det forvenetes nok i første omgang
Q: hvorfor bruger man så ikke bare ratio-patentet
A: BioP prøver at undgå at være spydsspids – pga prometheus – derfor presser BioP ikke på USpto
A: ratio er dejligt at have – men kan ikke erstatt det almindelige cutoff
Q hvilke muligheder hatr Abbott for at få patent i US – og gøre indsigelse ?
A_ det er nu muligt i USA at gøre indsigelse –
A – Abbott vil muligvis også måle i plasma – men pt kun i urin – hvorofor de ikke kan bruge ratio-målinger til noget
Q driftsudgifter – hvor meget stiger de i 2013 ?
A: man ved endnu ikke om vi skal bruge markant flere penge i 2013 – skal man “pushe” markedsføringen – så skal der bruges penge
Q- havd gør at de nye studier skal betale’s af BioP – tidligere har vi haft en anden fllosofi
A – vore distributører kan en del – men vi må selv bidrage til at skabe undersøgelserne – fordi Abbott ikke er den spydsspid vi havde regent med
A – hvis vi skal kunne bruge stdieren til f.eks. guidelines – så skal vi bruge hjælp – selvom de nationale organisationer og hospitaler gerne vil hjælpe
Q- vi kunne have været MEGET længere hvis vi selv havde hjulpet til
A_ Abbott troede vi ville være emere spydsspis – men det er ikke tilfældet
Q- cost/benefit – hvad forhindrer at sammenligne 500 patienter med NGAL og 500 patienter med Serum – og dermed lave sammenligning
A: vi mangler at vide hvad der skal gøres når man måler de forskellige niveauer
Q- hvad med Tjekkiet
A: de kan hjælpe
A – det skal skabes som ringe i vandet
A masser af studier der kører .
Q sker der noget de næste halve år
A: vi er forplifgtet til at sikre os økonomisk – så derfor må vi reservere 13 millioner til indfrielse af obligationerne
Q hvor er upfront-payments – er der sket noget ?
A: licensforventningerne er anderledes – så med ny strategi skal vi ikke forvente upfronts
Q _ helelr ikke noget fra Siemens, Roche ?
A der er ikke aftaler om licens – kun med distribution
A – Thea tror stadigt på nye licensaftaler med milestones
Q – kommer de ikke først efter 2014 ?
A- DET HÅBER VI DA AT DER GØR INDEN
hov – caps -lock – fejl…
Q – 30 medarbejdere – kan de klare arbejdsopgaverne ved de mange nye studier ?
A – ange af distributøreren kan klare det selv – vi kan dog også hjælpe ved key opinion leaders der laver studier
A- vi skal nok snarer servicere distributørerne
Q – har vi kompetencerne inhouse ?
A: Dem køber vi os til…
Q – hvad er tidshorisonten – hvad er komemr det til at koste
A: det ville vi også gerne – men det kræver fuld viden – vi er bare ikke i besiddelse af det – vi gør det bedst muligt med de forudsætninger vi har
skal det gå stærkere  så skal vi have fat på nogle key opinion leaders
Q – partnere til at hjælpe ?
A: det arbejder man med – men det er ikke så let ?
A_ vi er meget glade for samarbekdet med <siemens
Q – guidances regnskabet ?
I forbindelse med regnskabet ja …
Q – splittet op i produkter ?
A: jeps – NGAL og rest
Q: bør der ikke være fuldt tryk på licensaftaerne
A: det bør også kunne lade sig gøre inden 2014
Q – milestones fra IL i 2013
A – det kan vi ikke oplyse om – for vi ved det ikke
Q – hvorfor hurtigere slag i BRIk end EU
A – større vækst – og større åbenhed .. i EU er det nedskæringer der er på dagsordenen
A: I kina er der mindre konservative end i EU ?
Q_ skal Siemens ikke løbe den i mål ?
A: I kina har man partnerskab med store diagnostiske selskaber – der selv kan klare ærterne.. – men vi skubber også på
Q sandsynlighed for at vi ikke sidder i samme situation om et år ?
A: det her meget baseret på at vi har samarbejdsparenere som vi bruger – så det er ikke kun os der har indflydelse. det sker som ringe i vandet – snarere end steps . hver gang der er en artikel om at NGAl kan anvendes på amskinerne så hjælper det.
ndrs
(

)

6:50 PM
this is

Det lyder som et firma man godt kan vente med at investere i.
Hegu
(

)

6:50 PM
this is

Q: i har tidligere haft slides på 50/100 kroner per test
hvad er det nu ?
i et fuldt implementeret marked er det nok slutbruger-prisen
siemens aftalen siger ?
Hegu
(

)

6:53 PM
this is

testen koster i dag – listepris – 13 euro fra Biop per test
nogen forvirring….:)
ingen ved rigtigt hvilken pris der er gældende 🙂
ndrs
(

)

6:54 PM
this is

Jesus Kristus
Hegu
(

)

6:54 PM
this is

Q – validering foregår hvordan ?
A: når vi vil validere – så er det os der fastsætter valideringskriterierne
(det bliver temmeligt langhåret – så det springer jeg lige over..:) )
Q – tidlsforløb validering Siemens ?
A – cirka 6 måneder
Q- er det svært at få access til de andre store ?
A – det er ikke helt enkelt
Q -regning for validering
A – betales af instrumentleverandøren
Hegu
(

)

6:57 PM
this is

Q – andre der er under validering
A_ drøftelser omkring strat af andre – men ingen aktive pt
Q – er der der offentlig interesse for at NGAL blive anvendt i de kliniske forsøg
A: ja uofficilet har FDA anbefalet at man tager NGAL med som målemetode
Q – med det nuværende salg har pharmaselskaberne ikke taget det til sig endnu
A: nej – sådan ser det ikke ud
slut på chatten – mine fingre bløder 🙂 🙂 🙂

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.