er der her lige et run-down over nogle af de finansieringsmuligheder BioPorto har – bestemt ikke udtømmende – og der må gerne (meget gerne) kommenteres/rettes – så be my Guest. det er et såkaldt “work in progress” – jeg retter gerne 🙂

Opgaven er at skaffe de 25-30 millioner kroner som BioPorto – ifølge egen opgivelser gerne skulle hente her i 1. kvartal. Vi kan her – i slutningen af marts nok konstatere at det NÆPPE bliver inden udgangen af måneden (jeg lader mig gerne overraske).

A; Den store forkromede emission (50 millioner) – fordel: selskabet skal fremlægge fuld prospekt INKLUSIV budget for 3 år frem. Anden fordel – mulig deltagelse for alle – hvilket også giver de aktionærer der råber op om aftalt spil og Old Boys Network – og andre besynderligheder mulighed for (vel nærmest pligt til) at tegne – “put your money where your mouth is”

Ulempe – hundedyrt (vel minimum 5-6 millioner) 0g langvarigt (3-4 måneder) i mellemtiden vil der skulle spændes et sikkerhedsnet ud under virksomheden – fordi – som jeg hører det – er kassen stort set tom ved udgangen af 2’nden kvartal

B; En rettet emission på 15-20 millioner – fordel: kan hurtigt gennemføres, formentlig bakket op den nye bestyrelsemedlemmer, billig omkring 5-6%.

Ulempe – dækker ikke hele behovet (hvorfor der skal aftales noget omkring konvertering af de gamle obligationer)

C; Konvertering af de konvertible obligationer: Der har været nævnt at det vil være vanskeligt at få penge ind når man risikerer at måtte se 13 millioner forsvinde ud igen (hvis obligationerne ikke konverteres til aktier men udbetales) – derfor må det forudses at der SKAL en aftale på plads med obligationsejerne – om en konvertering på nuværende niveau (samme som den rettede emission) – hvilket så vil betyde at man skal udstede aktier i et større omfang end ellers 1,4 aktie per forventet 1 aktie. Hvis obligationsejerne i for høj grad siger nej – så falder planen fra hinanden. Det man siger er – påtag jer en del af kursrisikoen (de fleste obligationsejere er også aktionærer) og få til gengæld en mulig ret stor gevinst.

D; Erhvervsobligationer – Exiqon løsningen. Det bør være muligt at hente 10 millioner på 3-5 årige obligationer til 8%. Men det bliver (formentlig igen) primært til de nuværende aktionærer.  Der er nok ikke tillid generelt til selskabet udenfor “de frelste afficinadoers” rækker. Fordel – mange får kun en meget begrænset rente – så obligationen kan være attraktiv for andre (pensionskasser f.eks)  Ulempe – obligationsejerne vil se på muligt aktiekøb i markedet som alternativ

E; PIPE – har også været nævnt som løsning – jeg henviser til dette notat PIPEs  – selvom jeg dog også lige skal understrege at man i nogle tilfælde kan begrænse sig ud af ulemperne. Jeg tror dog bare at PIPE-leverandørerne er mere professionelle end det team på den finansielle side BioPorto kan stille op med.

F; Endelig er der en frasalgsvariant – hvor man forsøger frasalg af ikke-kerne aktiviteter – herunder er vel speciel MBL-aktiviteten interessant. Det er bare vanskeligt at gennemføre på krt sigt (med mindre man har identificeret interessenter llerede nu) – og jeg kan ihvertfald dårligt estimere provenuet. Fordele – ingen udvanding, forøget fokusering. Ulemper – formentlig mest et timingsspørgsmål og så tager den slags sandsynligvis tid..

konklusion    Den optimale løsning (set fra mit skrivebord) er en kombi – 10 millioner på en rettet emission, 10 millioner via erhvervsobligationer, 10 millioner via konvertering. Jeg kan sagtens se argumentet for en stor emission – nemlig budget-pligten.. det skal så holdes op mod tidsfaktoren, omkostningerne og den relative usikkerhed.

Men man skal se at få det løst og etablere en positiv Egenkapital med en sold margin, så kan man nemlig også drøne ned og hente en vækstkaution 🙂

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

Tagged with:
 

One Response to Med alle de finansieringsmuligheder der er nævnt for BioPorto,

  1. henrik kejser says:

    hov – glemte lige at skrive at der sandelig også er en variant med frasalg af MBL..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.