Af en eller anden grund, så har jeg skriveadgang til MedicoInvestor. (Admin edit 😉 ) Så derfor vil jeg her reagere på nogle indlæg, som SL65AMG på Euroinvestor vedr. nogle forskningsresultater for 2 biomarkører for AKI, som netop er offentliggjort.

Jeg fandt selv en beskrivelse af de nævnte markører på nedennævnte link og fandt det rigtigst at give Bioporto en mulighed for selv at kommentere på sagen. Derfor spurgte jeg Bioporto, om de havde nogle bemærkninger hertil. Om man tillægger dette svar værdi er selvfølgelig op til en selv.

http://www.prnewswire.com/news-releases/astute-medica[etc…]

Hej Henning

Det større multicenterstudie der netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Critical Care, viser en række biomarkørers diagnostiske ydeevne i forhold til akut nyreskade. To nye markører, således urin TIMP-2 og IGFBP7, viser en smule større areal under ROC-kurven for serum kreatinin baseret AKI diagnose end urin NGAL. Både urin og plasma NGAL er analyseret. Studiedesign, valg af assay metode til måling af biomarkørerne, valg af patientgrupper og selektion af disse, m.m. kan have en signifikant betydning for performance af de enkelte biomarkører i sådanne studier. Endvidere er afprøvninger i laboratoriemiljøer ikke umiddelbart til at overføre til udførelse på hospitaler.

BioPorto anser dette studie for udmærket til at sætte fokus på vigtigheden af nyreskadediagnostik og vi vurderer at The NGAL Test uændret vil være det foretrukne assay i centrallaboratoriet til måling af AKI. Til sammenligning er der med NGAL udført rigtig mange studier siden 2005, som belyser og bekræfter brugen i forhold til AKI. Gennem årene har vi set en del potentielle nyreskademarkører komme og gå, men endnu ingen så overbevisende som NGAL.

Med venlig hilsen / Best regards

About Henning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.