Da brugeren Ole Bimbams fine indlæg fra chatten ikke fortjener at forsvinde i mængden, tager jeg mig den frihed at smide det op i et indlæg.

Ole Bimbam
5:49 AM
Og mine analyser siger mig samtidig at den relativt overraskende negative udvikling i kursen mellem kapitaludvidelsen og frem til nu ikke skyldes udsalg fra eksisterende aktionærer, nej det skyldes derimod manglende interesse fra omverdenen.. Et positivt udfald af EPO sagen vil forstærke troen på at det er et nyt Bioporto vi ser på i dag og det vil give fornyet (og mere langsigtet) interesse i aktien

Og dermed tror jeg faktisk i modsætning til de fleste herinde at en eventuel stigning kan være mere holdbar end vi umiddelbart regner med..

Læser man lidt med Medicoinvestor.com så står det klart at stort set samtlige aktionærer tror at Bioporto’s europæiske NGAL patent bliver sendt tilbage i behandling i appeludvalget hos EPO. Der er for så vidt ikke noget mærkeligt i at aktionærerne tror på at patentet ikke bliver endegyldigt frataget Bioporto. Man burde jo mene at dem som frygter at fratagelsen bliver endegyldig den 15/10-2013 allerede har solgt deres aktier med henblik på eventuelt at komme tilbage i aktien på et lavere niveau efter EPO afgørelsen.

Flertallet af de betydningsfulde markedsobservatører var før Bioportos kapitaludvidelse positive overfor den forventede kursudvikling i perioden fra gennemførelsen af en succesfuld kapitaludvidelse og frem til EPO afgørelsen. Selv notorisk kritiske ryster i blandt private online debattører kunne før kapitaludvidelsens gennemførelse se fornuft i at aktien nok burde ligge lidt højere før EPO afgørelsen. Mange forventede naturligvis et hurtigt, midlertidigt og kortsigtet negativt kurspres i dagene efter at de nye aktier fra kapitaludvidelsen kom i handlen. Men de fleste forventede dog at dette ville aftage og kursen derefter ville stige til et niveau mellem 1,5 og 2,50 og blive her frem til skæbnedagen for EPO afgørelsen. Enkelte semiprofessionelle aktører såsom aktieugebrevet forventede endda markante stigninger op til EPO afgørelsen.

Ole Bimbam
5:58 AM
Realiteten er i mellemtiden en lidt anden. Aktiekursen er konstant forblevet på relativt lave niveauer og vi står lige nu på tærsklen til det mest kritiske punkt i hele Bioportos historie. Hvorfor er aktien ikke steget i perioden fra den succesfulde kapitaludvidelse og frem til i dag? Jeg ser to scenarier:

1) Der kan have været lille tro på et positivt udfald af EPO sagen blandt de eksisterende aktionærer og dermed vil det være et løbende frasalg af aktier som har trukket kursen ned.

2) Der kan have været lille tro på et positivt udfald af EPO sagen blandt omverdenen og dermed har det været mangel på købere der har trukket aktien ned.

Det første scenarie mener jeg ikke kan være korrekt idet man ser en så gennemgribende positiv forventning til EPO sagen blandt aktionærerne. Det andet scenarie er derimod mere sandsynligt og det betyder derfor også at vi kan forvente markant forøget interesse for aktien efter et positivt EPO udfald og det underbygger således min indledningsvise påstand om stigninger der er mere holdbare end de fleste regner med.

Hertil skal jeg dog sige at jeg finder den kortsigtede profithjemtagning efter kapitaludvidelsen mistænkelig begrænset. Jeg tror altså stadig at der sidder en del gamle aktionærer som vil benytte en stigning efter EPO til at sælge ud. Det vil nok give et midlertidigt salgspres som jeg dog forventer hurtigt aftager. Men igen, jo større omsætning som aktien kan stige på, jo større støtte vil der være mod fald sidenhen.

Jeg ser som tidligere påtalt at aktien stiger til 1,8-1,9 hvis EPO udfaldet bliver positivt. Dette er noget mindre end mange herinde. Til gengæld har jeg nu redegjort for hvorfor jeg ser stigningerne som lidt mere holdbare end de fleste måske regner med.

About Karl M. Bidstrup

Tidligere ejer af Medicoinvestor.com Strategien har gennem mange år været at profitere på etablerede aktier, og brænde det hele af på Bioporto... Sad but true. Kontakt mig på medicoinvestor(A)gmail.com hvis du har en million du ikke ved hvor du skal gemme, så skal jeg nok holde den for dig. 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.