Phadia Abbott går den (N)gal(e) vej…  Uden tvivl til glæde for Plesners honorar konto har Phabbott beslutte at spilde Højesterets tid 🙂

Det var forventeligt – og ud over det træls at BioPorto nu skal bruge ressourcer på sagen; så er det DET KLAREST MULIGE SIGNAL OM HVOR VIGTIGT NGAL-PATENTERNE ER

BioPorto A/S
Selskabsmeddelelse

Afgørelse vedrørende NGAL patent ankes til Højesteret

I reference til meddelelse nummer 11 af 15. juni 2012, har Phadia besluttet at anke den af Sø- og Handelsretten afsagte dom vedrørende NGAL patent DK/EP 0 756 708  til Højesteret.

BioPorto anlagde den 8. december 2006 retssag mod Phadia med henblik på ugyldiggørelse af Phadias europæiske patent DK/EP 0 756 708 i Danmark. Særlig vigtigt var ugyldiggørelse af krav 1 i patentet, der angiver anvendelse af HNL (et andet navn for proteinet NGAL) som diagnostisk markør for humane sygdomme.  Sø- og Handelsretten har givet BioPorto medhold i, at patentets krav 1 og 2 er ugyldige i Danmark. Samtidig har retten afvist den af Phadia nedlagte påstand om erstatningskrav for BioPortos salg af NGAL kits. Det er denne afgørelse, der nu er anket til Højesteret af Phadia, og BioPorto vil løbende orientere om status i ankesagen i forbindelse med kvartalsrapportering.

For yderligere information kontakt:
Thea Olesen, CEO
Frank Harder, CFO
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.