På given foranledning lidt om hvad en PIPE (Private Investment into Public Entity) er for en størrelse.  Og hvis du sidder med en let undren over hvorfor jeg tager emnet op… så …øhhh… nå-det-regner-du-selv-ud.      PIPES er en måde for kapitalstressede virksomheder (oftest) at tiltrække sig kapital på . PIPEs var enormt populære omkring årtusindskiftet- hvor de afstedkom megen volatilitet i makedet. I en årrække derefter var de derfor meget ugleset – men eftersom folk har det med at glemme – så ser man nu (i krisens kølvand) dem dukke op.

for at forstå PIPE’s er her en enkel definition som man ser den i bl.a. US

En form for egenkapitalfinansiering, hvor et privat investeringsselskab (hedgefond) køber en vis mængde aktier i et børsnoteret selskab med en rabat fra markedsværdien. Børsnoterede selskaber anvender PIPE’n til at fremskaffe egenkapital uden at gennemføre en emission og undgår derved de lovgivningsmæssige forpligtelser, der er involveret i et offentligt udbud. Denne form for finansiering er “populær” især blandt små og mellemstore børsnoterede selskaber, da de ofte mangler ressourcer til at rejse kapital ved hjælp af andre metoder.

Der findes to typer PIPE’s. En traditionel PIPE tillader blot et privat investeringsselskab  at købe aktier i det børsnoterede selskab med en aftalt rabat. Dette er en direkte form for egenkapitalfinansiering – som dog normalt IKKE kan anvendes i Danmark fordi der er regler omkring udbud til under markedskurs. De er ikke så slemme – det er en såkaldt struktureret PIPE,  der indebærer at det børsnoterede selskab udsteder en vis mængde af konvertible gældsbreve. Dette medfører mindre risiko for den private investeringsselskab og udvande ikke det offentligt handlede selskabets  aktier, i hvert fald ikke umiddelbart. Men det er her problemstillingen er – for de konvertible gældsbreve anvendes som basis for en shortposition.

se f.eks. http://www.zamansky.com/cases/zamansky-warns-investors-about-pipe-fund-fraud.html

derfor kan man godt – beskrive det som :

PIPE’s den (næsten) sikre vej til undergang

MagrittePipe

Magrittes berømte billede – dette er ikke en pibe – illustrerer på fornem vis den dobbelthed der er i det finansielle instrument – PIPEs

Hvor Magritte med billedet af det vi ser som en pibe – men som de facto jo ikke er det (derimod et billede af en pibe) viser os at noget kan se ud som præcist et emne – men rent faktisk ikke være det – således er der også nogen der mener at PIPEs) – er en hjælp for virksomheden der investeres i…. DET er det ikke – meget langt fra.

PIPEs er – anvendt af dygtige investorer (Hedgefonde) et finansielt instrument til fuld overtagelse af en virksomhed med altødelæggende konsekvenser for selskabets øvrige aktionærer.

PIPEs skal under næsten alle mulige omstændigheder undgåes – det er “last resort” og kommer kun på tale på afgrundens rand !

Eksisterende professionelle investorer er tilbøjelige til at have meget blandede reaktioner på PIPEs tilbud, fordi strukturede PIPEs fører til uhæmmet udvanding og er altødelæggende for den eksisterende aktionærkreds. Kender man ikkeproblematikken til bunds ser det til gengæld meget “fornuftigt” ud – man modtager lån mod senere udstedelse af aktier (uden prospekt) Afhængigt af de “giftige vilkår” for transaktionen, kan en PIPE udvande de eksisterende egenkapital ejerskab fuldstændigt, især hvis sælgeren har indvilget i at give investorerne en nedadrettet beskyttelse mod markedets prisfald (en dødsspiral), som kan føre til udstedelse af flere aktier til PIPEs investorerne

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_investment_in_public_equity

Slår man op under Toxic Financial Instruments PIPEs dukker bl.a. følgende interessante udtalelse op: PIPE’s have also been called “death spiral” or “toxic” financial instruments. Many companies in their haste to raise capital entered into PIPE transactions that included convertible bonds. These floating convertible bonds were not pegged to the amount of shares convertible, but to the dollar value of the shares. So, as the price decreases, the equity ownership of the bondholders increases. This scenario is particularly vulnerable to short sellers, who may also be the PIPE investors. Too much supply depresses the stock price, therefore increasing the equity ownership of the PIPE investors. These investors make money on the short sale and, through their PIPE transaction, increase their ownership levels in the company.

PIPEs are usually deeply discounted to the prevailing stock price. But to many companies, the options are limited to PIPEs or bankruptcy. citat slut…

Det amerikansks finanstilsyn har også et mere end almindeligt skarpt øje til PIPEs bland andet baseret på de dyrekøbte erfaringer mange selskaber har haft med PIPEs

Bottomline er – at du FULDSTÆNDIGT overlader prisdannelsen på selskabets aktier til en (anonym?) investor – der ENTYDIGT har en fordel i en lav kurs ved konvertering af sit tilgodehavende til en kurs han selv fastsætter.

Hvordan foregår det ?

Typisk aftaler selskabet (der er presset likviditetsmæssigt) en ramme indenfor hvilke der kan trækkes et beløb (i trancher) … For eksempel en låneramme på 100 millioner – med trækningsret 10 millioner ad gangen. Långiver har ret til at konvertere sit tilgodehavende til aktier – typisk på den gældende kurs. Det lyder jo meget tilforladeligt…. MEN – långiver går så ned i sin bank og fortæller at man har

en uigenkaldelig ret til at modtage aktier for 10 millioner (lad og antage at kursen er 5) – så han har altså ret til at modtage 2 millioner aktier. Så låner investoren 2 millioner aktier i banken (shorter) – sælger aktierne i en periode hvor markedet er tyndt – og så er kursen pludselig 3… På det tidspunkter kalder han så indløsningsretten hos selskabet – og får i stedet 3,3 millioner aktier. Investoren afleverer igen de 2 millioner aktier – men har nu selv en beholdning på 1,33 millioner styk

læs mere her http://apps.americanbar.org/buslaw/blt/content/ 2010/11/0004a.pdf

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.