Lige inden jeg starter referatet – så vil jeg lige bruge min 16-årige datters visdomsord fra her til morgen da vi diskuterede et HELT andet emne fra hendes gymnasieklasse – ‎“Det jeg prøvede at fortælle dem Far var, at selv om emnet er kompliceret, så behøver samtalen ikke være det. Hvis det opleves svært at tale sammen, er det ikke nødvendigvis fordi det er indviklet; det kan være fordi der er noget nogen søger at tale uden om.” 
Og men det in mente er der jo en forklaring på alt det vi IKKE fik svar på i går
Carsten Lønfeldt byder velkommen og Thea elaborerede.
Baggrund for mødet er Siemens aftale
ikke regnskaber – men mulighederne for NGAl’s vej ind i rutinen og konsekvenserne af Siemensaftalen
gennemgang af de slides der er i præsentationen (som forudsættes bekendt)
Editors note – hvis du har mulighed for at åbne slides samtidigt – øger det forståelse – tror jeg

http://medicoinvestor.com/bioporto-praesentation-januar-2013-dokumentet/

Forbedret diagnostik gennemgås mere detaljeret –
fsva angår instrumentleverandører – distribution via Siemens/Roche/Beckmann/Orthro – målet er entydigt at nå ud til de større leverandører
– men da de er langsomme at starte – så er det i perioden indtil det sker – etableret et større distributørnetværk
af lokale-nationale distributører der er mere agile og kan bryde isen og tjene nogle penge i en introfase
slide om de forskellieg steps for NGAl hos en instrumenteverandør
Samarbejde med instrumentleverandører foregår fra dialog til selskaberne tager testen ind under eget navn (brand)
validering er udført edt i samarbejde med instrumentleverandøren – både fordi den så er klokkeklar og mere bred efter validering taler man så om HVAd testen kan anvendes til – det er det niveau man har opnået hos Roche
næste step – som er en anbefaling – er det man har opnået med siemens
det er et ret stort skridt for Siemens – fordi det er en tredjeparts-test
næste step er at selskabet selv bliver lageførende – (dunke) en slags cobranding
og det ultimative step er at de selv distribuerer i deres eget navn
Slide om siemens maskiner
forskellen på Siemens Advia 1800 og Advia 2400 er antallet af test der kan køres i timen – (der er ingen præmie for at regne ud for hvad det så står for 🙂 )
Thea oplyser at der et begyndende salg til rutinemæssig brug af testen
Editors note – fredag oplystes at der havde været under 10 forespørgsler genereret af Siemens aftalen – og at de alle formentligt vedrørte igangsætning af studier
slide om fordele for begge ved samarbejdet
fordelene for BioPorto er en endossering/blåstempling af testen via Siemens
fordelene er opgså en understøttelse af IP-rettighederne
Siemens kan så på deres side sige at man kan levere et fuldt sæt test (offentligt udbud)
slide om Siemens instrument-palette
Siemens har flere serier end Advida- og dem arbejder man også med – herunder også POC-systemer – de kræver dog en heterogen test – og de skal først udvikles
slide om FDA-
FDA- referencestudiet færdiggøres inden endelig ansøgning til FDA. Det kliniske studie kan dog i væsentligt omfang iværksættes inden referencestudiet er færdigt
når referencestudiet det er færdiggjort – indgår det i det  et klinisk studie – BioP vil gerne have et så kort klinisk forløb som muligt (på 3 hospitaler) – man har nu identificeret hvem man gerne vil lave studiet med
opstart af det kliniske og resten af sliden er ikke sat i gang endnu
Men FDA har været meget positiv ifølge Thea
slide om tilskud
Reimbursement – (tildeling af tilskud)
Tjekkiet er længst – I England har NICE (som er et anbealingsorgan) anerkendt at der er behov for en nyreskademarkør
Kina – man er holdt op med at vente på Abbott og kører nu “solo” med deres kinesiske partnere – man regner stadigt med at det sker i 2013 i Kina
Slide om maskiner som testen er valideret til:  Særligt at bemærke.: Man er godt unterwegs med Beckmanns nye flagskib AU5800 (kendt af MedicoInvestor afficionados)
Abbott har man færdiggjort test til begge Abbotts to serier
Man er i gang med (efterfølgende) at få testen valideret på hvert enkelt hospital
behov for yderligere studier – der mangler præcise sundhedsøkonomiske studier
der mangler analyser/vejledninger/vurderinger før man er kommet i mål
der findes pt ingen steder en sikker cost/benefit analyse – i sagens natur – fordi man ikke anvender testen i rutinediagnostikken endnu
Abbott har lavet to teoretiske analyser – men de er som sagt teoretiske. Man vil kunne bruge Tjekkiet som beregningsgrundlag
som nævnt i vores (MI’s) gennemgang af distributørmødet er der tjekkske læger der anvender NGAL rutinemæssigt
en læge bruger det til test af antibiotikareaktioner
NGAL testen bruges også som “udskrivningstest” – er der en nyreskade vi har overset …
slide – status markedet
I lang tid endnu behov for flere studier – ehov for flere analyser/studier – som de regionale/lokale distributører er i gang med
USA – afventer FDA – og det vil sige flere år endnu (det sidste er min tilføjelse)
BRIKlandene forventer man hurtigere salg i
Slide IP-rettigheder
det kender de fleste af os vel status på…
dog vil man lige nævne KINA som værende supergodt – fordi man er begyndt at interessere sig for rettigheder – herunder blokade af andre test
Prometheus afgørelsen er en udfordring for USA (også udførligt behandlet tidligere på MI)
principielt betyder afgørelsen at man dårligt kan patentere alle diagnostiske test hvor man måler en tilstand, man er dog ved at finde en måde at omformulere ansøgningerne for at imødekomme USA
i den forbindelse er det vigtigt at vide at det ikke er BioP – men ALLE diagnostsiske selskaber der rammes
stadig fortrøstningsfuld med hensyn til regneegenskaberne hos det nye EPO-board (man satser på at det kun er BioP der har en CFO der ikke kan regne :):)  – regnskabsmeddelelser og fejl i antal aktier er jo ikke alt for betryggende)
slid om testformater
andelen af homogen test er reduceret lidt i forhold til det jeg husker – men udgør vel cirka 60% – sådan set herfra..
vi ved ikke hvor langt IL er med udviklingen af deres (heterogene)test – og IL er ikke særligt meddelsomme
Kapitalforhold – ny(e) investor(er) på 25 mio skal bruges til øget markedsføring, flere studier og FDA
så er der Q&A…
Michael Voss spørger til den forfejlede emission – Thea oplyser at der bliver rettet et krav mod de to investorer
Q- hvordan forklarer man forskellen på udmeldinger og realiteter
A: det går mere trægt – og vi er overraskede over det tager ret lang td i Kina
Tjekkiet reimbursement er også kommet senere end forventet
i det hele taget har man skubbet salgsforventningerne – fordi efterspørgslen har været mindre end forventet
Q- hvad skal pengene bruges til
sikkerhed for de konvertible obligationer, FDA studie
Q – hvor lang tid skal vi forvente der går før Roche/Siemens hopper op til næste step
A: det er svært at sige – helst ingen meldinger om det
Q: hvad er det begyndede salg –
A: Studier primært ikke rutinediagnostik
Q Er Marks indflydelse på BioP stadigt stor ?
A: Mark’s indflydelse er ifølge Thea’s oplysninger for nedadgående
A Thea mener at de eksisterende større aktionærer placerer ansvaret for fadæserne i efteråret hos Mark
Editors note -(min personlige kommentar – det oplever jeg så ikke – og jeg mødtes med de 10 største i fredags)
Q: Hvorfor ikke indgå en afatle med Abbott ?
A: Thea mener ikke at det er verdens letteste selskab at forhandle med – historien taler ifølge Thea mod at kunne indgå en aftale med Abbott – selv om det ville være opportunt
Q: Kan Abbott ikke bare lave en Klon ?
A: nej – så let er det ikke…
Q: Hvorfor køber Abbott ikke bare BioP hvis nu produktet er så genialt ?
A: Vores forventninger er at der er en del selskaber der interesserer sig for nyreskadediagnostik – vi tror at Abbbott er usikre på om der vil komme et modbud -og at de derfor ikke vil åbne ballet
ndrs 6:03 PM (damn, ndrs’ kommentar)
ydermere vil siemens og Roche måske gøre en indsats for at forhindre Abbott
Q markedsmulighederne er åbenbart store – hvorfor sker det så så langsomt ?
A: sålænge Siemens og Rocjhe kan tilbyde testen – så har de ikke så travlt – ting tager tid.
Siemens Roches kvalitetssikring er enormt omhyggelig
Q – mange opgaver – lang horisont – hvornå skal der fundes igen ? Der savnes en strategi der sikrer likviditeten på den lidt længere bane – hvem lægger strategien for funding
Der mangler tillid til at pengene kan skaffes
A: Thea – er ikke enig i at der mangler kompetencer og strategi for funding – det er kommet lidt bag på dem at det var svært at skaffe penge denen gang
Mark bliver nævnt som hovedproblemet – og Thea mener at det er medvirkende til at det har været svært at skaffe penge. (ÆVL !!!!!!!)
Q -hvordan med de 25 mio
A: vi regner stadigt med at kunne meddele det i forhold til Fondsbørsmeddelelsen
Q forskellen på de to Ameriikanske studier
A referncestudiet er fastlæggelse af normaltniveauet
A det kliniske studie tager længere tid – referencestudiet er 200 patienter
de kliniske studie er ikke helt fastlagt –
Q- er der enighed om endpoint
A – man regner ed det er accuracy
Q – afvisning patent i US ?
A: det forventes nok i første omgang
Q: hvorfor bruger man så ikke bare ratio-patentet
A: BioP prøver at undgå at være spydsspids – pga prometheus – derfor presser BioP ikke på USpto
A: ratio er dejligt at have – men kan ikke erstatte det almindelige cutoff
Q hvilke muligheder hatr Abbott for at få patent i US – og gøre indsigelse ?
A_ det er nu muligt i USA at gøre indsigelse –
A – Abbott vil muligvis også måle i plasma – men pt kun i urin – hvorofor de ikke kan bruge ratio-målinger til noget
Q driftsudgifter – hvor meget stiger de i 2013 ?
A: man ved endnu ikke om vi skal bruge markant flere penge i 2013 – skal man “pushe” markedsføringen – så skal der bruges penge
Q- hvad gør at de nye studier skal betale’s af BioP – tidligere har vi haft en anden fllosofi
A – vore distributører kan en del – men vi må selv bidrage til at skabe undersøgelserne – fordi Abbott ikke er den spydsspid vi havde regent med
A – hvis vi skal kunne bruge studierne til f.eks. guidelines – så skal vi bruge hjælp – selvom de nationale organisationer og hospitaler gerne vil hjælpe
Q- vi kunne have været MEGET længere hvis vi selv havde hjulpet til
A_ Abbott troede vi ville være mere spydspids – men det er ikke tilfældet
Q- cost/benefit – hvad forhindrer at sammenligne 500 patienter med NGAL og 500 patienter med Serum – og dermed lave sammenligning
A: vi mangler at vide hvad der skal gøres når man måler de forskellige niveauer
Q- hvad med Tjekkiet
A: de kan hjælpe
A – det skal skabes som ringe i vandet
A masser af studier der kører .
Q sker der noget de næste halve år
A: vi er forplifgtet til at sikre os økonomisk – så derfor må vi reservere 13 millioner til indfrielse af obligationerne
Q hvor er upfront-payments – er der sket noget ?
A: licensforventningerne er anderledes – så med ny strategi skal vi ikke forvente upfronts
Q _ heller ikke noget fra Siemens, Roche ?
A der er ikke aftaler om licens – kun med distribution
A – Thea tror stadigt på nye licensaftaler med milestones
Q – kommer de ikke først efter 2014 ?
A- DET HÅBER VI DA AT DER GØR INDEN – hov – caps -lock – fejl…
Q – 30 medarbejdere – kan de klare arbejdsopgaverne ved de mange nye studier ?
A – Mange af distributøreren kan klare det selv – vi kan dog også hjælpe ved key opinion leaders der laver studier
A- vi skal nok snarere servicere distributørerne
Q – har vi kompetencerne inhouse ?
A: Dem køber vi os til…
Q – hvad er tidshorisonten – hvad er kommer det til at koste
A: det ville vi også gerne – men det kræver fuld viden – vi er bare ikke i besiddelse af det – vi gør det bedst muligt med de forudsætninger vi har
skal det gå stærkere så skal vi have fat på nogle key opinion leaders
Q – partnere til at hjælpe ?
A: det arbejder man med – men det er ikke så let ?
A_ vi er meget glade for samarbekdet med <siemens
Q – guidances regnskabet ?
I forbindelse med regnskabet ja …
Q – splittet op i produkter ?
A: jeps – NGAL og rest
Q: bør der ikke være fuldt tryk på licensaftaerne
A: det bør også kunne lade sig gøre inden 2014
Q – milestones fra IL i 2013
A – det kan vi ikke oplyse om – for vi ved det ikke
Q – hvorfor hurtigere salg i BRIk end EU
A – større vækst – og større åbenhed .. i EU er det nedskæringer der er på dagsordenen
A: I kina er der mindre konservative end i EU ?
Q_ skal Siemens ikke løbe den i mål ?
A: I Kina har man partnerskab med store diagnostiske selskaber – der selv kan klare ærterne.. – men vi skubber også på
Q sandsynlighed for at vi ikke sidder i samme situation om et år ?
A: det her meget baseret på at vi har samarbejdsparenere som vi bruger – så det er ikke kun os der har indflydelse. det sker som ringe i vandet – snarere end steps . hver gang der er en artikel om at NGAl kan anvendes på maskinerne så hjælper det.
ndrs 6:50 PM Det lyder som et firma man godt kan vente med at investere i. ´
Q: i har tidligere haft slides på 50/100 kroner per test -hvad er det nu
A:i et fuldt implementeret marked er det nok slutbruger-prisen
siemens aftalen siger ?
A:testen koster i dag – listepris – 13 euro fra Biop per test
nogen forvirring….:) ingen ved rigtigt hvilken pris der er gældende 🙂
ndrs 6:54 PM Jesus Kristus
Q – validering foregår hvordan ?
A: når vi vil validere – så er det os der fastsætter valideringskriterierne
(det bliver temmeligt langhåret – så det springer jeg lige over..:) )
Q – tidsforløb validering Siemens ?
A – cirka 6 måneder
Q- er det svært at få access til de andre store ?
A – det er ikke helt enkelt
Q -regning for validering
A – betales af instrumentleverandøren
Q – andre der er under validering
A_ drøftelser omkring strat af andre – men ingen aktive pt
Q – er der der offentlig interesse for at NGAL blive anvendt i de kliniske forsøg
A: ja uofficielt har FDA anbefalet at man tager NGAL med som målemetode
Q – med det nuværende salg har pharmaselskaberne ikke taget det til sig endnu
A: nej – sådan ser det ikke ud
slut på chatten – mine fingre bløder 🙂 🙂 🙂
der er – kan jeg se efterfølgende en del emner spørgsmål jeg ikke har fået med i referatet –

der er mange Q/A ting jeg ikke fik med – desværre – men I er jo rundt om nogle af dem i dag på chatten – både mht milestone/upfront problematikken, usikkerheden omkring fundingen  og prisen på testen. Derudover en del tekniske spørgsmål – jeg håber at I vil tilføje det I synes der mangler  kommentarfeltet nedenunder –

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.