Zealand Pharmas dobbeltagonist ZP2929 som er i samarbejde med Boehringer Ingelheim er nu som forventet gået i phase I og har behandlet den første patient nogensinde. Dette udløser også som ventet endnu en milestone fra BI til Zealand. De leverer igen de ting de lover uden forsinkelser, det skal de have et skulderklap for herfra. Noget der er værd at bemærke er, at de stadig virker positive for at deres forksningsamarbejde kan udmønte sig i flere produktkandidater end ZP2929, det er værd at have med, da det kan blive endog meget stort.

——————————– Pressemedelelsen ——————————-

Zealand Pharma starter fase I-udvikling af ZP2929 inden for behandling af type 2-diabetes og/eller behandling af fedme

— Første deltager i et fase I-studie er blevet doseret med en ny dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 peptidagonist, der udvikles i partnerskab med Boehringer Ingelheim– Begivenheden udløser en milepælsbetaling til Zealand Pharma

København, 2012-09-13 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

København, 13. september 2012 – Zealand Pharma A/S (NASDAQ OMX København: ZEAL) meddeler at have doseret den første deltager i det første kliniske fase I-studie med ZP2929.

ZP2929 er en dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 peptidagonist, der er opfundet af Zealand Pharma, og med globale rettigheder udlicenseret til Boehringer Ingelheim som del af en licens-og forskningssamarbejdsaftale mellem de to selskaber inden for dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 agonister til behandling af patienter med type 2-diabetes og/eller patienter med fedme. I henhold til betingelserne for samarbejdet vil Boehringer Ingelheim finansiere al klinisk udvikling af ZP2929, herunder fase I. Zealand Pharma vil være ansvarlig for at udføre det første fase I-studie, og Boehringer Ingelheim vil være ansvarlig for den efterfølgende kliniske udvikling. Indledningen af klinisk udvikling af ZP2929 udløser en milepælsbetaling til Zealand Pharma fra Boehringer Ingelheim.

I validerede prækliniske sygdomsmodeller for diabetes (db/db-musemodel) og fedme (Diet Induced Obese (DIO)-musemodel) har behandling med ZP2929 ført til en signifikant forbedret blodsukkerkontrol (HbA1c) samt til et vedvarende vægttab over mindst 6 uger.

Den kliniske udvikling af ZP2929 starter med et randomiseret, dobbelt-blindt human studie for at evaluere sikkerheden og tolerabiliteten ved enkelte, stigende daglige doser af ZP2929 i raske forsøgspersoner. Studiet udføres i USA under en IND (Investigational New Drug)-ansøgning hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA (Food and Drug Administation).

Christian Grøndahl, Chief Scientific Officer hos Zealand Pharma, udtaler: “ZP2929 er en af Zealand Pharmas mest innovative peptid-lægemiddelkandidater og den mest fremskredne under vores samarbejde med Boehringer Ingelheim. ZP2929 kan vise sig at møde et stort udækket medicinsk behov inden for metaboliske sygdomme, nemlig bedre behandling af patienter med diabetes og/eller overvægt eller fedme, og vi er glade for at have udviklet dette spændende produkt frem til nu at kunne starte kliniske studier. Indledningen af kliniske studier udgør også  en vigtig milepæl for vores øvrige R&D-aktiviteter for i fællesskab med vores partner at frembringe andre dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 peptidagonister til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme. ”

Resultatforventninger til  2012

Zealand Pharma fastholder sine forventninger til 2012 om en omsætning på 223 mio. kr. som meddelt i selskabet Delårsrapport for 1. halvår 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 18/2012) fra 24. august 2012. Heri indgår betalinger på 37 mio. kr. (EUR 5 mio.), der modtages i forbindelse med indledningen af kliniske studier med ZP2929. Der gives ikke på nuværende tidspunkt yderligere omsætningsforventninger til helåret.

Forventningerne om nettodriftsomkostninger på 150-170 mio. kr. og et positivt resultat for helåret i niveauet 37-57 mio. kr. fastholdes også uændret.

Aftalen med Boehringer Ingelheim

Under den globale licens- og forskningsaftale med Boehringer Ingelheim kan Zealand Pharma i løbet af de første to år (fra juni 2011) modtage i alt op til 305 mio. kr.  (EUR 41 mio.) i upfront-, milepæls- og øvrige betalinger, inklusiv omkostningsrefusion og forskningsfinansiering på op til 30 mio. kr. (EUR 4 mio.)

Videre kan Zealand Pharma i henhold til aftalen modtage op til 2,8 mia. kr. (EUR 376 mio.) i samlede fremtidige milepælsbetalinger vedrørende ZP2929 og yderligere mulige milepælsbetalinger, hvis andre produkter bringes frem gennem udvikling. Zealand Pharma er også berettiget til trinvise royalties, spændende fra høje encifrede til lave tocifrede procenter af Boehringer Ingelheims globale salg af produkter under aftalen, og selskabet har bevaret fælles markedsføringsrettigheder i Skandinavien.

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.