Som enkelte lagde mærke til blev der i denne uge publiceret en sammenligning mellem forskellige urin-ngal test.

Den kan vi som det første danske medie vise – ligesom vi har en kommentar fra BioPorto til resultaterne.

Enjoy…

From: Henrik
Sent: 20. december 2012 21:17
To: Info Bioporto
Subject: att,; Dr Uttenthal

Kære Otto,

Jeg har læst udkastet til artiklen om sammenligning af urin-ngal test – og forelagt den en nefrolog fra Skejby.  Han er ligesom jeg lidt usikker på hvordan den skal tolkes – men det er jo så der din ekspertise kommer ind i billedet. Helt generelt synes der at være et meget bredt spektrum i resultaterne i de forskellige tests, også mellem Bioportos ELIDA og turbidimitri . Cut-off til AKI ligger noget lavere her (150-170), men specifiteten/sensitiviteten fremgå ikke. Iøvrigt undrer det mig at man ikke har inkluderet Alere’s test (selv om det er en POC-test)

 Så kommentarer til testresultaterne vil være meget velkomne

med venlig hilsen

………….

Hej Henrik

Jeg har fået følgende tilbagemelding fra Otto:

”Vi har været klar over de forskellige resultater, der opnås med Abbotts Architect Urine NGAL test og vores The NGAL Test i længere tid, og det er selvfølgelig genstand for undersøgelser. En ellers uventet diskrepans mellem ELISA og The NGAL Test resultater kunne være operatør-betingede – det er et af forbeholdene mod ELISA’er generelt. Det er dog bemærkelsesværdigt, at alle metoderne giver identiske AUC for ROC-kurverne, og kommer til cutoff-værdier for AKI/ikke-AKI, der er tæt på hinanden. Det er dog enormt usikkert at basere alt for meget på et meget lille patient-antal – 11, 6 og 13 med forskellige grader af AKI ud af 52 patienter i alt.

Forfatternes kommentarer i linjerne 107-119 siger vist det, der skal siges.”

Med venlig hilsen / Best regards

Christina Thomsen
Investor Relations
E-mail ct@bioporto.com

som en lille ekstra service til MI’s læsere: kommentarerne i linie 107-119 er:

The discrepancy between uNGAL assays therefore carries potential far-reaching consequencesFurther investigation is needed to explore the significance of such differences, especially the influence of underlying processes (e.g. systemic inflammation), comorbidities, source of NGAL, different isoforms of NGAL and specificity of NGAL antibodies towards the protein Pending these advancements, physicians should be aware of the discrepancy existing between commercially available kits especially with high uNGAL values.

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.