Spectrum Pharmaceuticals anno 2013:

Så er det ved at være årsafslutning på året 2012, og vi som investorer skal begynde at se fremad mod året 2013. Min guldfugl Spectrum Pharmaceuticals har om nogen haft en omtumlet tilværelse i 2012, i hvert fald kursmæssigt. Jeg har overfor venner og bekendte og på diverse debatfora i Danmark og udlandet været stor tilhænger af denne aktie lige siden starten af 2010 hvor aktiekursen lå i kurs 4. Der er gået meget vand igennem møllen siden og Spectrum har transformeret sig til et helt andet firma i dag end da jeg lærte det at kende. 2012 har været et opdelt år. Succes i forretningen og business delen og skidt fra deres pipeline del.

Kursen:

Kursen har om noget været volatil i dette år. Kursen startede året ud i 14,5 hvorefter den i januar/februar lige var oppe at krydse kurs 15. Dette skal siges var efter et år 2011 der bød en kursstigning i aktien på 110 %. Aktien begyndte i marts og april at gå nedad og det kulminerede i april måned da vi fik de dårlige nyheder vedrørende Apaziquone studierne (vender jeg tilbage til). Dengang var kursen nede at ramme 9,3. Herefter gik det så den anden vej igen hvor kursen i juni måned var oppe at ramme 17,5. Herfra gik det så nedad igen hvor kursen i lang tid fra august til oktober lå i tradingintervallet 11-13.

Personligt har det da ikke altid været sjovt at følge kursen, især ikke når Fundamental i selskabet ofte har udviklet sig perfekt. Selvom en stor del mine aktier er købt nede i 4-6 niveau og derfor har store % gevinster så er der også bekendte der har købte aktierne i 12-15 stykker og ikke altid har syntes det har været sjovt, og ikke altid har kunnet lide mine anbefalinger. Jeg har oftest ved mine langsigtede investeringer som denne valgt at kigge mindst muligt på kursen og langt størstedelen af tiden på den FA selskabet faktisk leverer. Kursen følger altid FA over tiden.

Hvis man kigger tilbage på de forudsigelser jeg lavede ultimo 2012 har der været en del rigtige og en del missere. Det første jeg skrev, var at kursudviklingen i 2012 ville blive meget afhængig af phase III dataene for Apaziquone, da dette var Spectrums mest lovende stof. Disse mødte som bekendt ikke primær endpoint og har derfor meget en afgørende faktor for den lave kurs i 2012. Det samme har Zevalin salget som ikke har udviklet sig i den fart som jeg havde håbet på. Omvendt brugte jeg lang tid sidste år på at forklare forskellen mellem leucovorin og Fusilev, og forklare hvorfor jeg på ingen måde så at Fusilev salget ikke ville stige. En masse andre faktorer har også spillet ind, herunder Belinostats data i CUP studiet mv. som jeg også anså for afgørende. Alt i alt har det igen i år været et turbulent kursår for spectruminvestorerne og vi ser nu frem mod et endnu mere lovende 2013 med forhåbentlig mere ro på.

Fusilev:

Fusilev har i 2012 i endnu højere grad end i 2011 cementeret sig som Spectrums helt store revenue driver. Det er dette stof der pt. står for langt størstedelen af Spectrums omsætning. Først og fremmest lige en gennemgang. Fusilev blev godkendt i 2008 til at behandle toxitet ved metastatic analogs (vender jeg tilbage til). Dette er en nicheindikation, det gjorde dog at stoffet i forbindelse med en shortage af generisk leucovorin blev brugt ”off label” mod Colerectal Cancer igennem 2010 og starten af 2011. I april 2011 fik man en label på Fusilev til behandling af Colerectal Cancer hvor stoffet af FDA godkendes med egen J-code (reimbursement code). Derefter tog salget for alvor fat. Generisk Leucovorin er sammensat af 2 forskellige isotoper, nemlig en aktiv levoform og en inaktiv dextroform. Det er altså et 50 % inaktivt stof som har været godkendt i over 60 år i USA.  Stoffet er generisk og produceres hovedsageligt i USA af Bedford, Teva og APP.

Fusilev (hvis medicinske navn er levoleucovorin) er et 100 % aktivt stof der udelukkende består af levoformen af Leucovorin. Stoffet er brandet som et unikt drug og gives sammen med 5-Fluraxil til behandling af colon cancer patienter. Flere medicinske studier er foretaget for at sammenligne Leucuvorin mod Fusilev. Alle studierne har vist at Fusilev er et bedre stof både på effekt siden og i særdelshed på bivirkningssiden. Det er dog ikke et så signifikant bedre stof at alle lægerne har krav om at anvende det fremfor det generiske discount produkt.

Fusilev salget var i 2011 på 152 mio. $. I 2012 har salget indtil videre i de første 3 kvartaler været på 51, 57 og 52 mio. $ hvilket totalt set svarer til 160 mio. $ og vi kan derfor nok forvente at salget vil overgå de 200 mio. $ i 2012. Det er en flot salgsudvikling. Endnu mere spændende er det at se på antal ordrer SPPI har fået på Fusilev. De har heddet 1200, 1500 og 1700 i de første 3 kvartaler af 2012. At antal ordrer på Fusilev ikke altid matcher salget skyldes flere forskellige faktorer. Herunder prisen, hensættelse til chargebacks, kontraktoverlevering, forsinkelser og andre ting. Den væsentligste er nok at SPPI har en CTU eller en kontrakt salgsstyrke som sælger Fusilev. Der er derfor forsinkelser fra at de laver deres salg til at SPPI laver det egentlige salg. Dette vil blive mere udlignet nu hvor SPPI etablerer egen 60 mands salgsstyrke der også fokuserer på Fusilev.

Lige siden Fusilev kom på markedet har bashere og diverse analytikere hævdet at Fusilevsalget fuldstændig ville gå væk når generisk Leucovorin ville komme tilbage til markedet mv. Dette har igen, igen vidst sig ikke at være tilfældet. Fusilev har nu pt. en markedsandel på 31 % af markedet. Der er altså selvom der er en shortage, og en stor mængde leucovorin derude som kan dække den sidste del af markedet. Teva, Bedford og APP Pharma har i nu 2-3 år i træk (og flere gange før da) været i shortage af generisk leucovorin, dvs. at de ikke har kunnet dækket efterspørgslen i markedet. Deres produktionslinjer mv. har været ramt af nedbrud og andre ting. APP har siden 2011 været backordered ”due to increased demands”. Teva fik deres Irvine Plant nedlagt i 2011 hvilket ramte leucovorin produktionen. De har importeret Leucovorin fra Ungarn, men har aldrig fået gang i produktionen i USA igen, og kan pt. ikke sætte en dato på for hvornår de vil komme engang igen. Bedford som før 2011 var den største supplier har fuldstændig ”discontinued” produktion af Leucovorin. http://www.ashp.org/menu/News/PharmacyNews/NewsArticle.aspx?id=3788

Som det ses af artiklen har Bedford været ramt af ”fejlproduktion” i deres leucovorin, hvilket førte til at de måtte tilbagekalde en stor del leucovorin og nu har discontinued fremtidig produktion. Det kan jo undre folk hvorfor de selskaber ikke gør mere for at dække dette marked. Den mest simple grund er nok at det ikke er økonomisk rentabelt af producere generisk leucovorin. Markedet for leucovorin er på omkring 50 mio. $ årligt (Fusilev markedet er større pga. 20 gange højere priser). Dette er der så 2-3 spillere der kæmper hårdt om med lave margins. Det er der ingen som kan tro er rentabelt, og derfor har Raj også sagt at der ingen sælgere er fra disse selskaber. Spectrum har en 110 (fra Q4 2012 og frem) mands dedikeret salgsstyrke der både sælger, hjælper med reimbursement, logistik og meget andet, og derfor altid er der for deres kunder.

Dette var en af grundene til at Fusilev stadig vækster. Herudover kan nævnes:

–          Fusilev har en bedre medicinsk profil

–          Spectrum garanterer supply overfor lægerne. De skal altså ikke ligesom ved leucovorin være bange for at de pludselig ikke kan få nok af stoffet til at behandle patienterne.

–          Doktorerne bliver reimburset med 6 % af salgsprisen for Fusilev. Da Fusilev er mindst 20 gange dyrere end leucovorin tjener doktorerne altså også 20 gange mere på at give Fusilev fremfor Leucovorin.

–          Fusilev har en unik J-code. Det gør at Forsikringsselskaberne ikke kan tvinge doktorerne til at anvende leucovorin fremfor fusilev da J-coden fortæller at deres produkt er unikt og ikke kan sammenlignes med leucovorin.

–          Den unikke J-Code gør også at SPPI kan hæve priserne på Fusilev jævnligt

–          Spectrum har en stor salgsforce på 110 mand der markedsfører og sælger stoffet.

Jeg ser ikke den store risiko i Fusilev salget og har ikke gjort det siden godkendelsen. Den eneste risiko jeg ser, er at FDA går ind og fjerner reimbursement for Fusilev, hvilket jeg ser som meget meget usandsynligt.

Zevalin:

Zevalin var inden starten af 2012 den ukendte faktor hos Spectrum, hvilket skyldtes at man i november sidste år fik fjernet det såkaldte Bioscan krav, der betød at patienter skulle gammascannes inden de kunne modtage Zevalin. Dette gjorde behandlingen besværlig og dyr. Der var forventninger i markedet på at dette ville løfte salget, da lægerne nu kan give direkte Zevalin direkte fra deres klinikker og score reimbursement uden at skulle sende patienten videre. Der er dog stadig en stor hurdle vedrørende Zevalin (som vi ikke var bekendt med i 2011 – hvilket er meget dårligt af Spectrum ledelsen at de ikke har informeret om dette tidligere). På grund af, at Zevalin er et radioaktivt stof, skal doktorerne for at give dette have en speciel ”nuclear” tilladelse. Dette er nogle nye regler der er blevet indført efter terrorangrebet i USA 11/9. Spectrum arbejder pt. på at få fjernet dette krav, da det besværliggør behandlingen med Zevalin. Pt. arbejder de på at komme forbi kravet ved at 1) uddanne doktorerne så de kan få en nuclear licens til at give radioaktive stoffer (der skal en del undervisningstimer til, hvilket ikke alle doktorer vil være interesserede i). Herudover prøver de at sætte nuclear doktorer og doktorer i community settings sammen. Eksempelvis så der kommer en nuclear doktor forbi engang om måneden, og lægerne så ved at de skal give Zevalin til patienterne den dag.

Spectrum har stadig store forhåbninger til Zevalin der via sine data er et meget lovende stof, men pga. sin radioaktivitet er besværligt at give samt at mange doktorer også er forbeholdne mod at give radioaktive stoffer (da det alt andet lige kan medføre mutation af andre kræftformer). Spectrum har dog gjort det at de har købt Bayers rettigheder til Zevalin udenfor USA, så Spectrum nu har worldwide rettigheder til Zevalin:

http://www.businesswire.com/news/home/20120125005956/en/Spectrum-Pharmaceuticals-Acquire-Worldwide-Rights-Market-ZEVALIN%C2%AE

Spectrum arbejder pt. på at markedsføre Zevalin og udvide Zevalin udenfor USA (hvor der ikke er nuclear besværlighederne). Eksempelvis i Japan er stoffet først for nylig introduceret hvor de har Fuji som partner. Bayer har aldrig markedsført dette stof overfor lægerne men blot haft det som en del af porteføljen. Dette gør, at lægerne ikke har kendt til stoffet. Spectrum arbejder nu stille og roligt på at føre Zevalin længere og længere frem i Europa. Zevalin er pt. godkendt som front line behandling mod Follicular Non Hodkins Lymphoma (fNHL). Den store sællert på dette område er Roches Rituxan der sælger for 5-6 mia. $ om året (dog også andre indikationer end fNHL). De øvrige konkurrenter er her GSK’s Arzerra samt Bexxar.

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=707816

Spectrum arbejder også på at udvikle Zevalin mod mere aggressive former for NHL og er nu i phase III mod difused large B-Cell Lymphoma (DLBLC). Her har Zevalin vist nogle meget flotte phase II data, og det er et område hvor Rituxan ikke er godkendt og hvor standardbehandlingen CHOP får en langt bedre effekt med Zevalin tilført. Dette er også et marked som Arzerra undersøges mod.

Zevalin solgte stadig kun for 6 mio. $ i Q1 og 9 mio. $ i Q2 samt 8 mio. $ i Q3 og er derfor ikke noget stort produkt hos Spectrum endnu. Raj har planer om at tage 4-5 % af Lymphoma markedet med Zevalin og dermed opnå et årligt salg på 200-400 mio. $.

Jeg har personligt ikke de store forventninger til Zevalin salget mod fNHL og har derfor lidt ”afskrevet” Zevalin inden vi får DLBLC data. Det er i hvert fald et ”show me” produkt hvor jeg ikke indregner store forventninger i mine analyser.

Folotyn:

Folotyn er Spectrums 3 produkt på markedet. Stoffet er godkendt til behandling af relapsed or refractory PTLC patienter. Spectrum fik rettighederne til Folotyn da de opkøbte Allos Therapeutics:

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=662046

Folotyn solgte i 2011 for 55 mio. $ og solgte i Q3 (første indregnede SPPI kvartal) for 6 mio. $. Dog værd at bemærke at dette var for 25 dage og ikke en 90 dages måned. Pro forma salget for Folotyn for hele 2012 er pe. 30/9 37 mio. $ Folotyn er et Orphan Drug. Salget af Folotyn har i 2012 været nedadgående, prisstigninger har dog formået stort set at holde omsætningen. En af grundene til at salget har været nedadgående er at Folotyn medfører en alvorlig bivirkning kaldet mucositis. Mucositis er udvikling af sår i munden, der gør at patienterne ikke kan indtage føde og væske ordentligt, hvilket jo er altafgørende når man er alvorligt syg. Dette gør at patienterne med Folotyn behandling ofte dropper ud efter 2-3 behandlinger, selvom en behanlingscyklus med Folotyn er sat til 6 behandlinger. Fordelen for Spectrum er at de har stoffet Fusilev, der er godkendt af FDA til at behandle bivirkninger som Mucositis. Et studie med 17 Folotyn patienter der har fået tilført Fusilev eller Leucovorin sammen med Folotyn vidste at samtlige 17 patienter kunne fuldføre alle 6 behandlingscykluser uden at udvikle grad 3 eller 4 mucositis. Spectrum er nu i gang med at mindre studie på 15-20 patienter for at få bekræftet disse data. Spectrum mener selv at de som minimum kan fordoble salget af Folotyn til 90-100 mio. $ blot ved at løse mucositis. Dette gør nemlig at patienter i stedet for 2-3 behandlinger pt. kan få alle 6 behandlinger, hvilket helt naturligt giver det dobbelte salg. Samtidig er ikke indregnet det konkurrenceparameter dette har overfor Istodax.

Spectrum har også fået forlænget patentet på Folotyn fra 2017 til 2022. http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=711710

Dette giver Spectrum 5 års ekstra salg af produktet (hvilket i sidste ende kan blive rigtigt mange penge). Dette gør samtidig at Spectrum nu får muligheder for at udvikle Folotyn indenfor de større kræftområder som Brystkræft og Lungekræft hvor stoffet også har stort potentiale efter at Mucositis problemet er løst.

Apaziquone:

Apaziquone var det stof jeg inden indgangen af 2012 var mest spændt på. Stoffet var det i pipelinen med størst potentiale og jeg kaldte selv phase III dataene for den vigtigste begivenhed i Spectrums historie, og mente at disse ville få signifikant indflydelse på Spectrums aktiekurs i 2012. Disse faldt som bekendt negativt ud, da de ikke mødte det primære endpoint i hvert af studierne:

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=662042

Dataene var dog ikke direkte dårlige, men blot ikke gode nok til at opfylde den SPA som Apaziquone havde fået. Dataene er fra to phase III studier på hver 800 patienter der modtog en single installation af Apaziquone efter TURBT. Hvis Spectrum pooler (misforstå eller ej) dataene, dvs. fletter studierne sammen til et 1600 patients studie, viser dataene høj signifikant på både det primær endpoint i SPA’en som er reccurance rate efter 24 måneder samt det sekundære endpoint ”time to reccurance”. Stoffer som eksempelvis Dendreons Provenge er blevet godkendt på baggrund af pooled data.

Apaziquone er til behandling af NMIBC (non muscle invasie bladder cancer), hvor der er et stort unmet medical need, da ingen behandlinger pt. er godkendt. Apaziquone har modtaget Orphan Drug. Behandlingen i dag er TURBT (operation). Problemet er at canceren ofte vender tilbage igen, da der flyder kræftceller rundt i blæren efter operationen. Det er dette Apaziquone modvirker hvis det sprøjtes ind i blæren efter operationen. Spectrum siger selv at safety var gode og at Apaziquone efter 24 måneder mindskede reccurance raten med 20 %. Spectrum har afsendt en datapakke til FDA og anmodet om at få et møde vedrørende dataene, så de sammen med FDA kan beslutte hvad den videre færd skal være. FDA har nu responded til Spectrum og fastsat en dato for Apaziquone mødet. Og det vil blive i 2012.

Apaziquone er også under udvikling som Multiple installation (flere indsprøjtninger) mod mere aggressiv form for Bladder Cancer. Her har Spectrum i år færdigindrullet to phase III studier som de også venter data fra. Her er primær endpoint time to reccurance, det sekundære endpoint som viste statistisk signifikans i single installation studierne.

Apaziquone er under 50/50 joint venture med Allergan i USA, Allergan har rettighederne i Europa og Nippon og Handok har rettighederne i Asien. Spectrum er berettiget til royalty af salget i Europa og Asien samt har tilgodehavende milestones på 500 mio. $ til gode.

Belinostat:

Belinostat som er under udvikling i samarbejde med det danske biotekselskab TopoTarget A/S var også et af spørgsmålstegnene inden indgangen til 2012. 2012 har hidtil vist sig at være et skelsættende år for Belinostat. Den 29/6 fik vi data fra CUP studiet som er det til dato eneste randomiserede Belinostat studie mod solide tumorer: Data herfra var blandet, men nåede dog ikke primær endpoint, og viste ingen effekt på PFS overhovedet, omvendt der dog var effekt på både ORR og OS.

http://investor.topotarget.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=687695

Det står stadig uklart hvilken rolle Belinostat vil spille i fremtiden indenfor behandlingen af solide tumorer, og hvilket studier Spectrum og TopoTarget vælger at igangsætte.

Belinostat er også i registreringsstudie mod PTCL. Her opfyldte dataene det primær endpoint i SPA’en og der vil dermed blive indsendt en NDA i midten af 2013 for Belinostat til behandling af PTCL. Samme indikation som Spectrum har Folotyn godkendt mod. Raj har talt flere gange om at de vil igangsætte forsøg hvor de kombinerer Folotyn og Belinostat, fordi de har 2 forskellige virkningsprofiler og derfor vil kunne øge responsraten mod PTCL hvis de blev sammensat.

Øvrig pipeline:

Spectrum har en meget lovende pipeline der inkludere flere phase II stoffer, herunder flere blockbusterkandidater. Når man har stoffer i phase II vil ikke alle sammen komme på markedet (jf. statistikken) derfor er det godt at Spectrum har 3-4 stykker langt fremme, og derfor stor sandsynligheden for at minimum 1 af dem bliver den diamant i klippen som Raj snakker om. De her produkter er langt større end de der allerede er på markedet. Af de væsentligste stoffer som jeg følger tæt vil jeg nævne:

RenaZorb:

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=677519

Spectrum igangsatte i 2012 det første phase I studie med RenaZorb som har vist lovende prækliniske data. Raj udtalte til en CC at de allerede nu har modtaget flere partnerskabshenvendelser og at det også er meningen med RenaZorb at udlicensere det på et tidspunkt, men at Spectrum først vil tilføre mere værdi til stoffet før de vil indgå partneraftalen. RenaZorb går i phase II i starten af 2013 (de er ved lave protokoller) og vi får dataene fra phase I i januar 2013.

Orzarelix:

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=700327

Orzarelix gik i august 2012 videre i phase IIb studie i mænd med hormonal prostata cancer. Phase IIa dataene ser igen lovende ud for den videre udvikling. Det er et marked for prostata kræft der er i rivende udvikling i disse år og som Spectrum med Orzarelix håber i fremtiden at blive en del af.

Lucanthone:

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=688650

Spectrum har i år iværksat endnu et phase II studie med Lucanthone som er et stof mod brain cancer. Det er endnu for tidligt at snakke om et eventuel potentiale for dette stof, men markedet for brain cancer er stort men ikke så konkurrencepræget.

SPI-012:

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=643987

Spectrum inlicenserede i starten af 2012 SPI-012 fra Hammi Pharmaceuticals. Dette produkt har i phase I vist at have minimum samme effekt som Amgens Neulasta (som sælger for over 3 mia. $) ved kun 1/3 dosis. Spectrums plan er at starte et phase II studie hvor de tester SPI-012 ved forskellige dosis.

http://investor.spectrumpharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=706124

Det spændende ved dette er at Spectrum har ansat Ken Keller som deres nye COO. Ken Keller kommer til SPPI efter en tidligere ansættelse hos Amgen. Her var Ken Keller manden som fik markedsført og ekspanderet Neulasta og fik dette produkt til at blive et multi blockbusterprodukt. Så hvis SPI-012 en dag skulle vise sig at være godt nok til at komme på markedet, har SPPI allerede manden klar til at markedsføre det. SPPI har ultimo 2012 startet deres phase II studie op, som er randomiseret direkte mod NeuLasta i kontrolarmen.

 

Spectrum har øvrige produkter i pipelinen herunder stoffet Ortataxel. Jeg vil dog ikke gå i dybden med disse da det er stoffer der enten er i phase I eller satses mindre på (er min vurdering). Spectrum har INGEN stoffer der ikke er i test i mennesker ud af deres samlede produktportefølje på 13 stoffer.

Finansielt:

Omvendt må man sige at Spectrum altså performer som de skal i deres forretning, og det fortsætter mener jeg. Jeg kunne skrive op og ned omkring deres udgifter og indtægter, hvad der er engangsudgifter, og hvad jeg tror der sker i fremtiden. Men grafer plejer ofte at sige mere end 1000 ord, så det lader jeg dem gøre.

Spectrum er stadig et ungt firma og derfor svinger resultaterne stadig. Det der dog er værd at holde øje med er den underliggende tendens. Det kan ses af tendenslinjerne og de tilføjede ligninger hertil.

 

Hvad skal vi kigge efter i 2013?

Nu går vi ind i 2013, og så er spørgsmålet jo hvad man som investor skal kigge efter. Hvilke events bliver de skelsættende for udviklingen i selskabets fundamentale værdier og aktiekursen i 2013?

–          Salg af eksisterende produkter:

Det er afgørende for Spectrum at de kan holde og vækste salget af de eksisterende produkter. Vedrørende Folotyn bliver det spændende at se hvordan Spectrum kan håndtere dette produkt, og om de kan få øget salget over de kommende kvartaler ved at løse mucositis problemet og få udbredt markedspenetrationen. For Zevalin er det pt. udenfor USA vi har kigget på væksten i 2012 med købet af ROW rettighederne fra Bayer. Raj udtalte i starten af 2012 at de i løbet af nogle kvartaler ville arbejde hårdt på at løse nuclear problemerne i USA. Det bliver spændende at se om disse løses i løbet af 2013 og salget vil tage fra. Jeg tør personligt ikke have de store forventninger hertil.

Så er der også Fusilev salget som man ikke tør blive ved med at have store forventninger til, fordi markedsandelen er ved at blive ret høj. Raj har dog sagt at de forventer stoffet vil blive ved med at vokse annualiseret (dvs. ikke nødvendigvis hvert kvartal). Dette er prisstigninger selvfølgelig også en del af. Man bør nok holde øje med nyheder fra producenterne af generisk leucovorin. Så længe de ikke vil producere stoffet i større mængder eller endnu vigtigere gider bruge tid på at markedsføre det, så vil der være et stort og godt marked for Spectrum. Herudover kører Spectrum jo studier med Fusilev indenfor sjældne børnesygdomme, de vil udvide produktet indenfor behandling af toxitet (eksempelvis mucositis ved Folotyn), så der er en masse muligheder stadigvæk.

 

–          Data fra nye produkter:

Noget af det jeg selv vil kigge en del efter er data fra midt stage studierne. Her får vi data fra både Lucanthone, Orzarelix, SPI-2012 og RenaZorb i 2013. Disse vil være retningsvisende for om vi stadigvæk kan håbe at se disse store produkter gå i phase III udvikling.

Herudover bør man altid være opmærksom på deres M&A aktiviteter. Da de ikke har nogen produktudvikling selv spotter de løbende markedet for interessante produkter de kan indgå partneraftaler på eller interessante selskaber de kan opkøbe til billige penge.

 

(Dette indlæg er skrevet før resultaterne af Belinostat PTCL dataene og Apaziquone mødet, som vil være væsentlige kurstriggere for resten af 2012).

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.