Spectrums Q1 regnskab var som vi allerede havde fået at vide på forhånd ikke hyggelig læsning. Fusilev salget blev reduceret fra 52 mio. i Q1 2012 til 12 mio. i Q1 2013. Folotyn og Zevalin salget skuffede også mig en lille smule på trods af at begge produkter var bedre end i Q1 2012. Det positive ved regnskabet var cash flow from operations var positive med 21 mio. $, hvilket bragte deres kassebeholdning op på 160 mio. $. Dette skyldes dog hovedsageligt at man nedbragte tilgodehavender. Men pt. er der ingen fare for udvanding og emissioner.

Man skal også være opmærksom i regnskabet på at license fees er på hele 9 mio. $ i dette kvartal men kun vil være på omkring 1 mio. $ i fremover. Indtægten i dette kvartal skyldes ændringen af Apaziquone aftalen hvorfor man har kunnet indregne de resterende amortiseret omsætning nu. Men husk det er en engangsindtægt på omkring 6-8 mio. $ i dette kvartal.

Spectrum købte i kvartalet 230.000 aktier tilbage for 7$ pr. aktie svarende til 0,4% af de udestående aktier for en pris på 1,6 mio. $.

Det var nok de vigtigste regnskabsmæssige tal, så lad os gå til CC og kigge lidt.

————————————————-

Den første væsentlige kommentar er fra Ken som man bør læse:

Joseph Kenneth Keller – Chief Operating Officer and Executive Vice President

Sure. Thank you for the question. So let me get a little bit more granular on FUSILEV. Based on communications with our wholesalers, they’ve informed us that inventories have declined in the first quarter, 25% to 35%. And so based on their information, we believe right now there’s approximately 300,000 vials in inventory. Now when you look at demand pull-through, and that’s the actual utilization of the product, we believe, based on IMS data, that the pull-through demand in the first quarter of the year was approximately 310,000 units. So that’s 310,000 units of pull-through and inventories have declined 25% to 35% in the first quarter.”

Fusilev sælges for en pris per vial på 170-190 $. dvs. end user demand er omkring 55-60 mio. $. Der skal så laves gross to net adjustment herfra med ca. 30-40% dvs. net sales omkring 30-35 mio. $ vil nok være fair. Det er altså den omsætning som reelt er blevet brugt ude i klinikkerne rundt omkring. Salget på kun 12 mio. $ i Q1 har altså for en stor dels vedkommende at gøre med lagernedbringelser hos ders wholesalers. men med 300.000 vials på lager og 310.000 i end user demand pt. så er wholesalers i Q2 nødt til at købe en god portion Fusilev og fra Q3 og frem til Fusilev salget igen følge end user demand (mit gæt er omkring 25-30 mio. $ per kvartal som det vi kan forvente going forward).

Her en anden Ken Keller bemærkninger:

“No. It’s difficult to say. If we’ve seen any or not. When we look at the
segments, we’ve got the hospital business and the clinic business, the clinic
business is relatively stable. That’s — if there was going to be any impact,
you’d think you’d see it there. And our clinic business, Q1 from Q4, did not
move much. In fact, it declined, but it declined 2.5%. And so we’re not seeing
much impact in the clinics at all.”

Så end user demand i klinikken er uforandret (faldet 2,5%) fra Q4 til Q1 2013 på trods af at omsætningen er faldet fra 41 til 12 mio. $. Det er det de er glade for mht. fremtiden. At det underlæggende salg ikke har bevæget sig særligt meget (fra klinikkerne).

 

Vedrørende deres pipeline har de nogle prioriteter som nævnes:

De fokuserer på at færdiggøre Apaziquone og Capistol-Melphalan pivotalstudierne samt file 3 NDA for Belinostat, Apaziquone og Capistol Melphalan indenfor de næste 18 måneder.

Herudover fokuserer de på følgende 3 blockbusterprodukter:

– SPI-2012

– SPI-1620
– Zevalin mod DLBLC

De 2 første er netop startet phase II studier på og ZEST studiet (zevalin mod DLBLC) er startet phase III i september 2012.

 

Det var nok de mest væsentlige bemærkninger. Selskabet er som jeg ser det igang med at skabe sig et fundament for fremtiden. Om 2-3 år kan de have 6 FDA approved drugs og en god pipeline med blockbusterkandidater. Men de næste par kvartaler har de en stor opgave i at få etableret vækst i de 3 godkendte produkter så de når et bedre niveau. Eksempelvis Folotyn med nurses samt kombi med Fusilev. Fusilev salget skal stabiliseres og Zevalin skal vokse især udenfor US indtil DLBLC data er klar om 3-4 år.

De har nok arbejde foran sig. Ifht. investering i deres aktie er den svær at vurdere pt. Jeg holder stadig ved med en god potition. men det kræver at man tror på at der er værdi i pipelinen i form af især Apaziquone, Zest, SPI-1620 og SPI-1620. Belinostat og Melphalan vil være med til at sikre end god bund og vækst men de er altså 50-150 mio. $ produkter, så det er ikke disse to aktionærerne bliver rige af. Men det fundament de 2 produkter sammen med de 3 allerede godkendte skal bruges til at skabe cash flow der kan udvikle blockbusterkandidater. Så som investeringscase handler det mest om, om man som investor har tillid til potentialet i de 3-4 store produkter SPPI har.

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.