Generelt om SPPI regnskabet var det selvfølgelig igen igen et godt regnskab, hvor vi så en omsætningsvækst på 50%. Nu omsætning på 68 mio. og stigende Q efter Q. Indtjeningen blev også god med 18 mio. og der er endda nogle engangsudgifter på en 4-6 mio. $ også i kvartalet. Så alt i alt også OK tilfreds der. Der havde dog været meget høje forventninger til salget grundet WK data mv. Har lige lyttet til CC og skrevet en masse stikord ned og de vigtigste ting jeg har hørt. Har skrevet lidt om det nedenfor, dog ikke så struktureret.

—————————– CC ——————————-:

SPPI har 3 growth faktorer den næste fremtid:

1) de forventer deres 2 (snart 3) FDA approved drugs bliver ved med at vækste

2) De har den største pipeline i deres historie med nu 10 produkter.

3) De kører en aggresiv business development strategi. De ser hele tiden muligheder, og hjar pengene til at slå til mod yderligere muligheder.

Han ville ikke tale så meget om Allos handlen – De ville holde en CC når denne er lukket.

Fusilev:

Stoffet er pure, de ser en øget demand, også fremover. De har en stor supply realiability, hvilket deres partnere er meget glade for. De har en meget stor reorder rate på over 90% !!! De ser stigende salg, også fremadrettet. Ordered accounts i Q2 var 1500 mod 1200 i Q1 og 500 i Q4.  De estimerer nu at have 29% af markedet mod 20% sidste år. Man skal tænkes på at en behandling med F tager 4-6 måneder, og lægerne vil IKKE skifte mellem L og F. Så de contractor community settings, og de vil købe F fremover også.

Q&A til Fusilev:

Der bliver spurgt ind til WK data og blogs generelt. Raj siger, de kan ikke kommentere på blogs. De kommer med de rigtige salgstal der vækster måned efter måned. De annualsed salg af F er nu alene 250 mio baseret på sidste måned dvs. 62,5 på kvartalsbasis (mod 67 solgt i Q2 regnskabet) Og de ser yderligere vækst herfra. Flere forskellige kommer til, og eksisterende har reorder rate.

Raj siger de får spørgsmål omkring Leucovorin hvert eneste Q. Disse spørgsmål kommer hele tiden, og folk spreder misinformation omkring at L vil tage markedet fra F. Raj siger, at det er sagt siden Approval i start 2011. Og Q after Q modbeviser SPPI dem med stigende salg. Men Raj ser ikke nogen shortage. L dækker jo 70% af markedet. De ser ingen problemer. De mener at shortage er blevet langt mindre omfattende sidste ting, alligevel øger F sin markedsandel. Fusilev er ikke Leucovorin, det har intet med hinanden at gøre siger Raj. Udenfor USA er der ingen shortage og salget af F er stadig godt over 200 mio. EURO. Han mener shortage produkterne mv. vil kæmpe mod hinanden om markedsandele. Han mener ikke de kæmper mod F.

Zevalin:

Worldwide sales er på 9 millioner. Det er godkendt i 40 lande. Han mener at grunden til at det ikke er steget endnu er mangel på uddannelse af doctors. Mest effektive single dose behandling.  Der er flere NHL patienter udenfor USA som Spectrum nu sælger til. Der er stor interesse for stoffet på conferencer. Der har ingen markedsføring været af dette udenfor USA. Eksempelvis blev det godkendt i Japan i 2008, men det har aldrig været markedsført der, fordi Bayer lukkede oncology ned. De mener penetration vil stige, hvilket også vil smitte af opå USA.

Der vil komme en del studier omkring Zevalin. ZAR studiet (nu lavet om til ROZETA) er head to head med Rituxan i first line settings. Topline data i dette år. ZEST trial mod DLBCL er også startet op. Rituxan virker ikke her. SPINOZA trial viser at Z virker uden tilføjelse af kemotherapi. Ingen bivirkninger, hårdtab mv. under behandling.

Q&A om Zevalin:

Salget sker stadig af bayer som står for salget. Derfor lavt. FDA rettighederne er ikke overdraget til SPPI endnu, så de kan ikke markedsføre det. Det tager noget tid inden de endelige rettigheder er overdraget til SPPI overalt. Bayer vil ifølge aftalen markedsføre Z de næste 18 måneder. SPPI vil så hjælpe og løbende tage over, men der vil gå several Q før de totalt har overtaget alt salg og markedsføring WW. Doctors, patienter mv. er mega nysgerrige efter dette stof. over 80% CR er unikt. Det er superior overfor Rituxan.

Folotyn:

Store synergier. De forventer at lukke købet snart. Der er en del cost de vil afskaffe med det samme. Folotyn Zevalin samme doctor. Kan kombineres med Fusilev og Belinostat.

Apaziquone og Belinostat:

Belinostat topline PTCL data i Q4 2012. Apaziquone vil de have et møde i Q4 hvor de vil snakke filing strategi med FDA. De første data var highly significant som pooled data, og stoffet er virkelig klinisk meningsfuldt.

Øvrig pipeline:

Diversified pipeline – nu 10 drugs. Flere har samme actions – og dermed sammenholde soog udvikles sammen – Lucanthone mod Brain cancer nu i 2 phase II forsøg – lovende – SPI-2012 – er igang med protokol – starter også phase II snart i 3 mia. $ marked. SPI-1620 starter også phase II før årets afslutning. RenaZorb er der kæmpe interesse for hos partnere der vil indlicensere dette stof. Spectrum vil også udlicenserer det. Men ikke endnu, de skal først tilføre langt mere værdi til stoffet, der kun er i phase 1 !

Konklusion fra Raj og mig selv mv.

Det er godt at de vanvittige vækstrater med kvartalssalg over 150 mio. mv. er aflivet. Det er betryggende, fordi der kan fokuseres på den rigtige vækst, som er ca. 20-30% Q efter Q. De forventer 100% af omsætningen vil stige stødt de kommende år. Som Raj siger, nu viser Z allerede 40 millioner i årligt salg. F viser 250, Folotyn 50. Og Raj siger, han vil gives os 100 her, 200 der, 40 der, 50 der etc. og vil give os over 500-1000 i årligt salg indenfor 3-5 år.  Og de har flere blockbustergems i deres pipeline.

De kører en aggressiv businesstrategi. De vil ikke overse muligheder. De har penge og indtjening til at slå til hvis de opdager noget godt.

“stay tuned – the best is yet to come”.

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.