For et par uger siden faldt en aftale på plads omkring en overtagelse af MedicoInvestor. I denne forbindelse lidt info til brugere og bidragsydere her på sitet.

Spekulant.dk og MedicoInvestor har i en længere periode haft et velfungerende samarbejde omkring bl.a. fælles chatfora, linkudveksling m.v. – dette samarbejde er nu blevet udbygget yderligere. Spekulant.dk som i forvejen ejer AktiePlus.dk kan ved opkøbet af MedicoInvestor opnå nogle synergier sitesene imellem, ligesom MedicoInvestor kan høste fordele ved bl.a. at trække på lidt større fælles-ressourcer.

Stifteren og den tidligere ejer af MedicoInvestor.com vil fortsat være tilknyttet som bidragsyder og med-administrator med henblik på den videre udvikling.

Af nye tiltag på MedicoInvestor kan bl.a. nyt logo, designændringer og en markant udvidelse af antallet af aktier nævnes, faktisk er hver eneste børsnoterede healthcare-relaterede selskab (dvs. alt inden for medico, biotek og pharma) dækket ind hvad Danmark, Norge og Sverige angår – vi har derudover en kategori med US-aktier, som vil blive udbygget løbende som behovet opstår – hvis man ønsker en bestemt US-aktie oprettet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til: info@medicoinvestor.com

Vi håber med oprettelsen af bl.a. de mange nye selskaber, at MedicoInvestor.com med tiden kan udvikle sig til et fælles nordisk community for personer som sidder med specialviden indenfor nordisk healthcare og udvalgte amerikanske aktier. Man er fortsat meget velkommen til at skrive på dansk, bidrag på norsk, svensk og engelsk er fremadrettet dog også velkomne.

About Spekulant.dk

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.