chatuddrag
Stengaard
mon ikke emissonssfreden sænker sig over BioPorto ?
Investor1989
Kunne godt bruge Ortho eller Beckmann Coulter i julegave fra BioPorto
den har da virket meget fredelig indtil videre  and BTW har jeg stadig ikke fået en krone tilbage fra BioPorto endnu af mine hårdt opsparede midler 😀
Stengaard
nu bør vi så kunne koncentrer os lidt om det fremadrettede – så ser vi hvordan det hele ser ud i januar det man kan se af Roche /Siemens aftalerne er – at selskabet TOTALT har fejlvurderet på hvilke vilkår det er muligt at indgå aftaler… Selvom de har virket MEGET overbeviste om at de alene vidste hvordan den slags skulle skæres. Der synes at være en ny realisme på vej – sikkert godt hjulpet på vej af pres fra ydre aktører om at komme videre. Så væk er de meget skråsikre udmeldinger om forpligtelserne og de store indgangsordrer – så hvem ved – måske er det nu lettere at få aftaler på plads – der måske ikke er så eksplosive – men i det mindste opnåelige.
men der er til gengæld ingen slinger i valsen hos de større aktionærer vi har talt med – fuld tillid til at det nok skal lykkes
det har været nævnt masser af gange overfor BioPorto – at det måske var bedre at rennoncere lidt på kravene – og så få aftalerne – men holdningen fra ledelsen har hele tiden været – at det havde de styr på.
Stengaard
vi kan så konstatere – at det havde de ikke… Den Radiometer aftale der har ligge uunderskrevet i skriveborsskuffen – viser så nok at have været det maksimalt opnåelige – så kan man jo ærge sig over at man stod så stejlt
Investor1989
kan den ikke stadig tages op af skrivebordsskuffen?  Når du taler Radiometer snakker du så Radiometer specifikt, eller er den også dækkende over Beckmann Coulter (de er jo begge ejet af Danaher.
Investor1989
Men man kan sige, at når BioPorto nu har slækket voldsomt på deres krav til distributions/samarbejdsaftaler så skulle det nok være muligt at kunne få nogle flere ind (eksempelvis Ortho og Beckmann Coulter)… Så må de satse på kvantitet fremfor kvalitet 🙂
ndrs
Fint hvis det er tilfældet, at Thea vil være mindre rigid i forhandlinger. Men man tør slet ikke tænke på, hvor langt BioPorto og udbredelsen af NGAL testen ville være, hvis de havde erkendt deres fejl for et par år siden.
Investor1989
Spændende.
Jeg mener Thea nævnte, de ville orientere nærmere, når detdersens brev var sendt ud.
ndrs
ALERE Focus Group Luncheon
Rethinking AKI: The Importance of Subclinical Injury
The concept of subclinical acute kidney injury suggests the need to revisit consensus criteria for AKI. Changes in novel biomarkers, such as NGAL, may have clinical relevance even in the absence of traditional parameters used to diagnosis AKI. A faculty of experts will discuss the value in identifying subclinical injury, related patient impact and potential role for NGAL. Non-CME
ndrs
Astute Industry Symposium Luncheon
New AKI Biomarkers, a Revolution in Risk Assessment
Current tools to identify Acute Kidney Injury (AKI) have remained mostly unchanged for decades and have focused primarily on functional renal change. Join this educational symposium to learn about novel AKI biomarkers. Non-CME
Changing Paradigms in Acute Kidney Injury:
From Mechanisms to Management
Acute Kidney Injury is a rapidly evolving area where several advances have been made in understanding the mechanisms and pathways of AKI and its effects on other organs. Recent identification of biomarkers has provided new tools and techniques to characterize this disorder. This pre-course workshop will provide a comprehensive review of the most recent developments in the field and describe emerging knowledge from basic and translational research. Results from clinical trials will be discussed to define the best strategies for effective management of patients and define the criteria for future studies.
Full Day  Februar 2013, pak kufferten Doc 🙂
Investor1989
jeg vil også gerne have liveblogging fra doc 🙂
cash
NYE AKTIER OPTAGES TIL NOTERING, SELSKABETS ØKONOMISKE SITUATION GENOPRETTET
BioPorto gennemførste den 10. december 2012 en kapitaludvidelse, se selskabsmeddelelse nr. 26 af samme dato og selskabet har modtaget det fulde tegningsbeløb. NASDAQ OMX København har netop meddelt at aktierne optages til handel den 12. december 2012. Selskabet befinder sig dermed ikke længere i en økonomisk kritisk situation, som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 21 af den 5. november 2012.

“Det er vores advokat, der håndterer pengene, og jeg har fået oplyst at pengene overføres i dag. Hvis du ikke kan se dem på din konto i morgen, må du gerne vende tilbage til mig.” Så får jeg dem nok snart 🙂

Stengaard
blandt de fodfejl Emissionmeddelelsen fra BioPorto indeholdt er sammentælling af aktier naturligvis den mest umiddelbare, dernæst følger fordeling af aktierne – enten burde alle være tildelt (det vil sige også de mange MI’ere – der vel har tegnet sig for noget over stk. 200K) – eller også burde bestyrelsen have valgt at KØBE i markedet ligesom andre aktionærer – EFTER emissionsmeddelsen. Så skal tegnerne selv rykek for de penge – der åbenbart har en længere udbetalingsfrist end indbetalingsfrist .Til sidst – men betemt ikke uvæsentligt – man burde have fortalt HØJT og TYDELIGT at emissionen var overtregnet. Så det er – en på næsten alle måder dumpet præstation af kennelejere Frank Haarder og Co. Når man IKKE en gang kan lave en så positiv event ud af simpel meddelelse om at kapitalen nu er retableret uden at skyde sig i fødderne med begge løb – så er man simpelthen for udfordret til at bestride nogen for for ledelseserhverv især i børsnoterede selskaber…
Investor1989
100% Enig med stengaard i det hele !
Det gode er dog, at man kan ændre på hvem der styrer det hele 🙂
ndrs
Sten: Ja, det er ringe, Thea nævnte det selv som mulighed da jeg adspurgte – ja, man kunne få en positiv meddelelse ud, hvis der blev overtegnet

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.