læsværdig artikel om AKI – hvor vie er o.s.v – også en anelse om biomarkører (til sidst) hvor konklusionen er at NGAL ikke kan stå alene – på grund af sensivitetsmålinger og variation i måleresultaterne. Det er der imidlertid ikke nået at sige til – målingerne der referes til, er ikke foretaget med The NGAL-test, og ikke med det rigtige cut-off på 250. Anvender man unøjagtige test (Aleres) eller forkert cutoffs (Abbott) så når man frem til alt for mange falske positive
det bliver en stor opgave at (via Siemens/Roche m.fl) at få etableret The NGAL-Test som den “numero uno” test den er. Al anerkendelse til Abbott for igennem de senere år at have sat NGAL på dagsordenen igennem de flere hundrede publikationer og undersøgelser de har co.sponsoreret. Det har givet et enormt boost i kendskabet – desværre er det lave (alt for lave) cutoff med til at sløre værdien af NGAL som markør.
På trods af Roche endnu ikke har meddelt at man har besluttet AKTIVT at markedsføre The NGAL-Test (endnu) har Roche i Tjekkiet jo taget sagen i egen hånd – og understøtter LabMarks indsats i forbindelse med rutinediagnostik indførelsen i Tjekkiet. Det samme kunne man forestille sig bliver tilfældet når Frankrig (som jeg tror det bliver) også indfører NGAL i rutinediagnostikken

About Stengaard

BioPorto investor from way back when... I've invested in BioPorto ever since they made their debut on the danish stock exchange, it been a looooong journey with many obstacles. But well worth it all if Bioporto maintains their patent after the proceedings in 2014, and enters into agreements with Global Distributors in 2012 and 2013 If not, then it'll take another xx.years 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.