Spectrum har nu fået klarhed fra FTC for at de kan få lov til at købe Allos:

http://finance.yahoo.com/news/spectrum-pharmaceuticals-allos-therapeutics-announce-224600396.html

Nu skal vi lige se i næste uge om handlen går igennem. Regner jeg dog. Det kommer til at gøre SPPI 100-120 mio. $ fattigere på den korte bane. Men hvad får de ind på den lange bane?

Allos har:

Det vigtigste er stoffet Folotyn mod PTCL

Derudover har Allos nogle meget dygtigere sælgere og et godt markedsføringsapperat Spectrum kan bruge til både at sælge Folotyn og Zevalin og i fremtiden Belinostat. Så det er godt match.

Til sidst har Allos en spændende præklinisk pipeline, som med Spectrums penge kan blive udviklet, hvilket har stået i stampe et stykke tid.

Man kan jo overveje om Spectrum har til hensigt at sidde fuldstændig på PTCL markedet fremadrettet. Hvis man ser på Allos komplementerende PTCL studie som de pt. kører og indrulller patienter i, er det værd at bemærke at man vælger at kører dette studie som firstline setting momd PTCL. Folotyn er pt. kun godkendt mod relapsed or refractory PTCL patienter, dette samme som Belinostat pt. testes mod og søges godkendt indenfor.

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01420679?term=folotyn&rank=1

Men hvad så hvis de får denne first line treatment godkendelse igennem. Det betyder at SPPI’s sælgere vil kunne sælgere Folotyn som first line treatment mod PTCL (et marked Raj i USA estimerer at ville være 400 mio. $). Ligeså snart patienterne ikke responderer på behandlingen kan de sælgere der allerede har fat i patienterne og lægerne så sørge for at patienterne kører videre med Belinostat dvs. dobbelt op for SPPI… Dette kan være med til at øge konkurrencen mod Istodax !!!.

Sidst men ikke mindst vil man ved at kombinere Folotyn med Fusilev mindske bivirkningerne på Folotyn og øge Fusilev salget, noget som SPPI også har luftet tankerne omkring. Men lad os se hvad de har af planer i næste uge.

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.