Jeg har valgt at lave et indlæg om en af de aktier som jeg pt. finder rigtig interessant. Der er tale om det danske biotekselskab Zealand Pharma der forsker indenfor peptid lægemidler. Jeg vil gennemgå lidt omkring hvad det er det laver, hvilke produkter og partnere de har samt omkring deres finansielle situation og fremtidsudsigter samt uddrag af mine DCF modeller og resultatet heraf.

Hvad laver de?

Zealand forsker som sagt i peptidlægemidler. Peptider er biologiske molekyler der eksisterer i både dyr og mennesker. Problemet med at anvende peptider som lægemidler er at peptider ofte nedbrydes ufatteligt hurtigt i kroppen, størstedelen af alle peptider nedbrydes på nanosekunder, og kan derfor ikke anvendes i medicinalforskning uden at disse modificeres. Det er det som Zealand Pharma arbejder med. At modificere og indkapsle disse peptider således at de kan anvendes i lægemiddelproduktion. Jeg vil i øvrigt henvise til Zealands meget oplysende årsrapporter for de som vil have mere indblik omkring peptidudvikling hos Zealand.

Produkterne:

Lyxumia (partner Sanofi)

Lyxumia er Zealands primære produkt som er under en partneraftale med den franske diabeteskæmpe Sanofi. Sanofi sælger verdens bedst sælgende insulin der hedder Lantus, der sælger for omkring 5 mia. $ om året. Lyxumia er en peptidbaseret GLP-1 analog der retter sig primært mod type 2 diabetes. Et marked som er i enorm vækst og forventes i 2030 at udgøre 50 milliarder $ i årlig omsætning. Det er dette marked som Zealand og Sanofi via Lyxumia forventer at få en bid af. Zealand indgik deres aftale med Sanofi i 2003 og fik den ændret i 2010 til også at omfatte en kombinationspen med både Lyxumia og Lantus i. Sanofi finansierer alt udvikling af Lyxumia under partneraftalen. Sanofi har kørt 9 phase III studier med Lyxumia under det såkaldte GetGoal program hvor alle phase III resultater var positive og over 4500 patienter blev rekrutteret. Sanofi indsendte markedsføringsgodkendelse (MAA) til de europæiske myndigheder (EMA) i 4. kvartal 2011 og det forventes at Sanofi modtager et svar i Q4 2012. Ydermere forventer Sanofi at indsende registreringsansøgning for Lyxumia (NDA) til de amerikanske myndigheder (FDA) i 4. kvartal 2012. Grunden til at ansøgningen til USA først kunne indsendes et år senere er at der skal køres et hjerte-kar studie (med 1 års data) før FDA vil acceptere at behandle NDA’en. Dette har Sanofi nu igangværende. Zealand Pharma kan under deres samarbejdsaftale med Sanofi modtage milestones på i alt 275 mio. $. På nuværende tidspunkt har Zealand modtaget 80 mio. $ af disse. Da ca. halvdelen af milestones vedrører kombinationspennen og nogle er salgsmilestones er der derfor ikke mange tilbage heri vedrørende Lyxumia som monoterapi. Der kan dog godt forventes pæne milestones ved en godkendelse fra henholdsvis EMA og FDA. Zealand pharma er berettiget til 2 cifrede royaltys af det globale salg af Lyxumia, herunder det globale salg af et kombinationsprodukt. Der var i starten af midten af 2012 en del tvivl der sneg sig ind i aktien fordi Sanofi blev involveret i købsprocessen af det konkurrerende selskab Amylin der markedsfører de to godkendte GLP-1 produkter Byetta (2 gange daglig behandling) og Bydereon (1 gang ugentligt behandling). Dette fik Zealands aktiekurs til at falde fra 110 ned mod 70-80 stykker. Det endte dog med at det blev BMS og AstraZeneca der løb med Amylin. Det står nu klart at Sanofi har fået en meget dyb indsigt i produktprofilen for Byetta og Bydereon, hvilket kan bruges i den fremtidige markedsføring af Lyxumia. Der findes på nuværende tidspunkt 3 godkendte GLP-analoger. Det er som tidligere nævnt Byetta og Bydereon samt Novo Nordisk produkt Victoza, som ligesom Lyxumia er mod 1 gang daglig behandling. Så vidt jeg ved forventes salget af Victoza at overgå 2 mia. $ i 2012. Noget andet man skal have med, er at Lyxumia har ansøgt om at måtte gives sammen med basal insulin. Dette betyder at Sanofis sælgere kan vælge at give Lyxumia sammen med Lantus til deres patienter allerede fra day 1, denne indikation er de 3 andre GLP-1 analoger ikke godkendt mod, og der er derfor et stort udækket behov. Det egentlige salg af et kombinationsprodukt med Lantus kan dog først forventes fra 2015+. Sanofi vil starte phase III forsøg op medio 2013 når de er færdig med at udvikle denne kombinationspen.

Jeg har i mine DCF modeller estimeret 90 % sandsynlighed for godkendelse i Europa i 2012 og 70 % sandsynlighed for godkendelse i USA i 2013.

ZP2929 (partner Boehringer Ingelheim)

Zealands aftale med Boehringer Ingelheim (fremover BI) anser jeg som en helt igennem fantastisk aftale. Der er tale om både et forsknings- og udviklingssamarbejde samt et samarbejde omkring det prekliniske stof kaldet ZP2929 mod behandling af diabetes og i særdeleshed mod fedme. Aftalen blev indgået i juni sidste år. Al forskning og udvikling under samarbejdet betales af Boehringer Ingelheim. Aftalen er todelt da den både vedrører et 2 årigt forskningssamarbejde samt en egentlig aftale på ZP2929. Zealand Pharma kan modtage op til 376 mio. EUR alene for ZP2929, herunder 20 mio. EUR i upfront betaling. Dette er en rigtig flot aftale for et stof som stadig kun er i preklinik. Zealand pharma vil modtage høje et cifrede royaltys til lave 2 cifrede royaltys af det globale salg af ZP2929. Det man skal have med her er, at udmønter deres forskningssamarbejde sig i nye lægemidler, jamen så vil Zealand kunne få nye store milestonespakker af disse produkter, de 376 mio. EUR er udelukkende vedrørende ZP2929. Zealand vil under den aftale med BI modtage i alt 41 mio. EUR inden juni 2013. Heraf har de allerede modtaget 24 allerede modtaget. Der mangler altså stadig 17 mio. EUR til Zealand inden juni 2013. Jeg antager at størstedelen af disse indtægter vil blive modtaget når der opstart det første kliniske phase I forsøg med ZP2929. Dette forventer Zealand at opstarte i løbet af 2012. Som i nok alle ved, er fedme en global epidemi, som bare forventes at vokse og vokse og vokse frem i løbet af de næste par år. Novo Nordisk estimerer selv at dette marked kan blive ligeså stort som diabetes markedet (læs 50 mia. $) i 2030. Der er pt. godkendt 2 lægemidler til behandling af fedme fra ARNA og VVUS. Novo Nordisk satser ligeledes på at få Victoza anvendt til behandling af fedme. I dyremodeller har ZP2929 vidst nogle fantastiske vægttabsresultater som har fået BI til at indgå aftalen. Jeg estimerer i mine DCF modeller 5 % sandsynlighed for godkendelse af ZP2929 i 2020.

ZP1846 (partner Helsinn Healthcare)

Zealand har en partneraftale på dette stof mod mavetarm sygdomme med det schweiziske selskab Helsinn Healtcare (fremover HH). ZP1846 er rettet mod patienter der får kraftig diare under kemobehandling, hvilket er et meget stort problem. Under aftalen med HH betaler HH for al udvikling af ZP1846. Zealand er berettiget til at modtage milestones på i alt 140 mio. EUR, og har indtil videre modtaget milestones på 14 mio. EUR. Jeg tillægger ZP1846 20 % chance for godkendelse i 2018 i mine DCF modeller. HH har nu startet et nyt phase II forsøg op, hvorefter stoffet forhåbentlig kan ledes ind i phase III.

ZP1480 (partner Abbott)

Stoffet ZP1840 som er et peptidlægemiddel mod akut nyreskade efter kirurgi, herunder især hjerteoperationer var er udviklet af Action Pharma med zealands teknologier. Action Pharma solgte i 2012 alle rettigheder til ZP1480 til Abbott. http://ir.zealandpharma.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=670102

Da Abbott købte de globale rettigheder til ZP1480 modtog Zealand 62 millioner kroner. Der er ikke yderligere milestones under samarbejdet, og Zealand vil modtage lave encifrede royaltys af det globale salg af produktet. I mine DCF modeller har jeg estimeret 20 % chance for godkendelse i 2018.

Den øvrige pipeline:

Zealands øvrige pipeline vedrører både Danegaptid mod hjerte- kar sygdomme samt ZP1848 mod inflammatorisk tarmsygdom. Zealand ejer for nuværende alle rettigheder til disse to produkter. De afventer i øjeblikket næste skridt i den kliniske udvikling eller indgåelse af partnerskaber for begge produkter, som har vist lovende kliniske data. Man skal dog have med at når de ikke har fået en partneraftale i hus for disse produkter allerede, så er det nok også fordi at interessen ikke er særlig stor, da begge stoffer har været åbne for partneraftaler længe. Jeg tillægger ikke disse stoffer, samt den øvrige prækliniske pipeline nogen værdi i min DCF model.

Ledelse og økonomi:

Zealands ledelse anført af direktør David Solomon imponerer mig meget. Især deres evne til at indgå attraktive partneraftale på stoffer der er i meget tidlig udvikling, herunder at holde deres omkostningsniveau nede. Zealand har pt. kun årlige omkostninger på ca. 150-170 millioner kroner som de selv betaler. Når jeg begynder at snakke biotek begynder alle folk at skrige på pengeafbræding og talrige emissioner. Dette er på ingen måde tilfældet for Zealand Pharma. Siden børsnoteringen i 2010 har der ingen emissioner været, og der kommer med stor sandsynlighed heller aldrig nogen. Zealand præsterede faktisk noget så exceptionelt som at få et overskud på 13 millioner kroner i 2011. Hvis man så tager et kig på deres Q1 2012 rapport fik Zealand Pharma et overskud på hele 66 millioner kroner. Da Zealand har modtaget 60 millioner i milestones i Q2 og kun har kvartalsvise udgifter for godt 40-45 millioner kroner kan det også forventes et overskud i Q2 på ca. 20 millioner. Resten af 2012 vil så byde på udgifter på ca. 80 millioner, men her vil der komme (mit gæt) minimum 10 mio. EUR fra BI samt min. 10 mio. $ fra Sanofi (antaget at EMA godkender Lyxumia) dvs. godt 130 mio. kr. Dette vil give Zealand et overskud på i alt 170 millioner kroner for 2012 og føre til en kassebeholdning på over 600 millioner kroner ultimo året.

Fremtiden:

Når man snakker om fremtiden for Zealand er de meget afhængige af at deres klinik bliver ved med at lave resultater og komme frem med nye lægemidler som de kan ud licensere til deres partnere. De næste 4-5 år vil det primært udover milestones mv. være royalty fra Lyxumia som skal drive indtægterne til Zealand. Hvad kan man så forvente i roylatys? Det er meget svært at gætte på. Alt efter hvilke forudsætninger man sætter op. Hvis man ser på Victoza sælger dette stof for omkring 2 mia. $. Og zealand søger endda godkendelse mod en indikation hvor Victoza ikke er godkendt. Hvis man er konservativ og sætter salget for Lyxumia som monoterapi til 500 millioner $ vil Zealand minimum få ca. 300 millioner kr. årligt i royalty. Dette skal sammenlignes med den NUVÆRENDE omkostningsbase på ca. 170 millioner kroner i udgifter årligt. Regner man med Lyxumia som blockbuster er der royaltys på minimum 600 millioner kroner årligt.

Den helt helt store værdi er dog i kombinationspennen som kan være godkendt omkring 2015. Lantus sælger i dag for godt 5 mia. $. Vil det nye kombinationsprodukt overtage dette marked 100 % vil det give Zealand årlige royaltys på minimum 3 mia. DKK. Det er dog også en noget optimistisk forudsætning af have, men det er ikke umuligt.

Fair value:

I de DCF modeller jeg som sagt arbejder med i mine biotekinvesteringer har jeg estimeret fair value for Zealand pharma ud fra nuværende FA. Min DCF model siger pt. at fair value i Zealand er omkring kurs 125. En godkendelse fra EMA vil omgående føre til et hævet kursmål til ca. kurs 155.

About Investor1989

Investor in stocks in about 5 years with some very good profits. Focusing on Biotech and Value stocks. Active investor...

 

2 Responses to Zealand Pharma som investering

  1. donamor says:

    Mange tak for en virkelig grundig og forståelig gennemgang af Zealand. Jeg har selv fulgt firmaet i ca 5 år og har for nyligt foretaget investering og vil følge denne aktie med spænding de næste mange år. Endelig ser det ud til at den store satsning på biotek bærer frugt for et firma efter det er mislykkedes så mange gange.

  2. Henrik says:

    Meget enig i betragtningner. Spændende med to peptid pharma virksomheder som kører godt i DK. Novo som den tunge men hurtige bentley, og Zealand som den lille rappe Lotus esprite, som stadig kan udvikles bigtime og gerne til en "real" pharma virksomhed som ikke behøver at indgå samarbejdsaftaler. Vi har bruge for de tunge drenge i klassen i DK og vi kører godt allerede. Klart en aktie man skal have i depotet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.