Zealand Pharma var i denne uge til den årlige diabeteskonference i Berlin. Her præsenterede man nogle meget spændende data for deres nye produktkandidat ZP3022, som jeg syntes virker mere og mere spændende. Det store spørgsmål er vel om de vil lave en stor aftale ala BI aftalen mens den stadig er i præklinik, eller om de selv vil køre den igenne phase I. Jeg har forsøgt at høre Zealands IR afdeling omkring dette.

—————————————-

– Data på ZP3022, en ny GLP-1-gastrin dobbeltagonist, blev fremlagt af selskabet i præsentationer på det 48. årsmøde i den Europæiske Sammenslutning for Studier af Diabetes (EASD)

         

København, den 4. oktober 2012 – Zealand Pharma A / S (NASDAQ OMX København: ZEAL) meddeler, at nye data fra prækliniske studier med en ny peptid-agonist, ZP3022, fra selskabets GLP-1-gastrin dobbeltagonist-program, viser en betydelig forøgelse af beta-cellemassen i bugspytkirtlen og en forbedret blodsukkerkontrol. Data blev præsenteret af selskabet i går i en poster-præsentation på det 48. årsmøde i den Europæiske Sammenslutning for Studier af Diabetes (EASD) i Berlin, Tyskland.
Christian Grøndahl, Chief Scientific Officer hos Zealand Pharma, udtaler:

“Vi fortsætter med at se spændende resultater i vores GLP-1-gastrin dobbeltagonist-program, som repræsenterer en ny tilgang inden for diabetesbehandling med potentielt sygdomsmodificerende egenskaber. De nye data vi præsenterer på EASD fra studier i prækliniske diabetesmodeller viser, at GLP-1-gastrin dobbeltagonisten ZP3022 giver en signifikant forøget betacelle-masse kombineret med en signifikant blodsukker-sænkning. Disse resultater understøtter yderligere det terapeutiske rationale for GLP-1-gastrin dobbeltagonister som en mulig ny fremtidig behandlingsform at tilbyde patienter med type 2-diabetes. Med potentiale til at kunne ændre den kroniske progression af sygdommen kan der også vise sig en rolle for denne type af stoffer inden for behandling af type 1-diabetes.”

Poster-præsentationen har titlen

”Den nye GLP-1-Gastrin dobbeltagonist ZP3022 forbedrer blodsukkerkontrollen i ZDF rotter” (J. Skarbaliene et al, Zealand Pharma A/S)
Studiedesign I dette studie blev 84 diabetiske Zucker Diabetic Fatty (fa/fa)-rotter delt op i syv forskellige behandlingsgrupper (n = 12) med samme udgangspunkt for deres HbA1c- og blodglukose (BG)-niveauer. 12 slanke ZDF (fa/+)-rotter blev brugt som kontroller.

ZDF (fa/fa)-rotterne blev doseret subkutant to gange om dagen i otte uger med enten et uvirksomt stof (vehicle), ZP3022 (hhv. 10 og 40 nmol/kg), liraglutid (40 nmol/kg), exendin-4 (30 nmol/kg), gastrin17 (80 nmol/kg) eller exendin-4 plus gastrin17 (30+80 nmol/kg). De slanke rotter blev doseret kun med uvirksomt stof.

HbA1c blev målt ved behandlingsstart og -afslutning, og en oral glukosetolerancetest blev udført efter fem ugers behandling. Ikke-fastende blodsukker blev målt hver anden uge, og beta-og alpha-cellemassen blev målt ved behandlingsafslutning.

Studiekonklusion Behandling med ZP3022 gav en signifikant forøgelse af beta-cellemassen (i henhold til kropsvægt) og en forbedret blodsukkerkontrol hos diabetiske ZDF-rotter, påvist i form af et signifikant fald i HbA1c-niveau og blodglukosekoncentration samt en forbedret glukosetolerance og et øget insulinniveau efter en oral glukosetolerancetest. I studiet havde ZP3022 en bemærkelsesværdigt bedre effekt på beta-cellemasse og blodsukkerkontrol end liraglutid ved sammenlignelige dosisniveauer. Den anti-diabetiske virkning af ZP3022 gør dette stof til en lovende mulig lægemiddelkandidat inden for behandling af type 2-diabetes.
I dag præsenterede Trine S. R. Neerup, Zealand Pharma, i en mundtlig session resultater fra et studie, der viser de anti-diabetiske virkninger af ZP3022 i en musemodel for diabetes under følgende titel:
”GLP-1-Gastrin dobbeltagonisten, ZP3022 øger beta-cellemasse i db / db-mus” (D. Almholt et al, Zealand Pharma A/S)
Resultater og konklusion fra dette studie blev også præsenteret på Den amerikanske Diabetesforenings (ADAs) årsmøde tidligere på året og rapporteret af Zealand Pharma i Pressemeddelelse nr. 03/2012 fra 10. juni 2012.

Studieresultater og -konklusion I dette otte-ugers studie i diabetiske db/db-mus gav behandling med ZP3022 en vedvarende forøgelse af beta-cellemassen fulgt af en signifikant forbedret blodsukkerkontrol målt ved HbA1c-niveauet. Til sammenligning gav liraglutid også en forbedret blodsukkerkontrol men kun en forbigående virkning på beta-cellemassen.

About Karl M. Bidstrup

Tidligere ejer af Medicoinvestor.com Strategien har gennem mange år været at profitere på etablerede aktier, og brænde det hele af på Bioporto... Sad but true. Kontakt mig på medicoinvestor(A)gmail.com hvis du har en million du ikke ved hvor du skal gemme, så skal jeg nok holde den for dig. 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.